Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Taşit Tasarimi OTE 401 7 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. OSMAN ELDOĞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Başlangıçtan günümüze taşıtlardaki gelişmeleri tanımlama,Taşıt için bir tasarım planını hazırlama, Taşıtı tanımlayan özellikler ve parametreleri açıklama, Tasarımda çelişen hedefler, hedefe erişme yöntem ve olanaklarını açıklama, Matematik modelleme yardımıyla tasarım analizi yapma, Bilgisayar destekli tasarım ve üretim yöntemlerini açıklama
Course Content 1. Başlangıçtan günümüze transport performansı, emniyet sistemleri, çevre konfor, yakıt ekonomisi, fonksiyon kalitesi ve bakım.
2. Geliştirme, imalat, kullanım süreleri, bütün taşıt, şasi, tahrik ve aktarma organları, seri üretim hazırlıklarına ait tasarım zaman planı, taşıt tasarım ve geliştirme akış diyagramı.
3. Taşıt tasarımında alıcıyı ve üreticiyi ilgilendiren kriterler, taşıtı tanımlayan parametreler, motor ve sistemleri.
4. Tasarımda çelişen hedefler, hedefe ulaşma ve çelişkilerin giderilmesine ulaşılabilirlik analizleri.
5. Örnek matematik model geliştirme ve bu model üzerinde parametrelerin uygun hale getirilmesi ve duyarlılık analizleri.
6. Bilgisayar destekli tasarım ve üretimin günümüz taşıt tasarımında kullanımına ait program ve çözüm örnekleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ders sonunda öğrenci, Başlangıçtan günümüze taşıtlardaki gelişmeleri tanımlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Matematik modelleme yardımıyla tasarım analizi yapabilir Anlatım, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi, Ödev,
3 Tasarımda çelişen hedefler, hedefe erişme yöntem ve olanaklarını açıklayabilir Tartışma, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Anlatım, Sınav ,
4 Taşıtı tanımlayan özellikler ve parametreleri açıklayabilir Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Taşıt için bir tasarım planını hazırlayabilir Soru-Cevap, Gösteri, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Bilgisayar destekli tasarım ve üretim yöntemlerini açıklayabilir Gösteri, Proje Temelli Öğrenme , Problem Çözme, Örnek Olay, Anlatım, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, taşıt tarihi
2 Geçmişten günümüze taşıt ve elemanlarındaki/sistemlerindeki gelişmeler
3 Tasarım Planı
4 Taşıt tasarımında üretici ve alıcıyı ilgilendiren kriterler
5 Taşıtı tanımlayan özellikler ve parametreler, performans
6 Aktif ve pasif emniyet
7 Konfor
8 Çevre etkisi
9 Yıliçi sınavı
10 Kullanışlılık, ekonomi
11 Çelişen hedefler ve hedefe ulaşma
12 Matematik modelleme ile tasarım analizi
13 Tasarım aşama ve etkili faktörlerin incelenmesi
14 Tasarım aşama ve etkili faktörlerin incelenmesi
Resources
Course Notes Göktan A., “Taşıt Tasarımı”, İTÜ, 1992
Course Resources Smith J.H., “An Introduction to Modern Vehicle Design”, Butterworth Heinemann, 2002
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 85
1. Ödev 5
2. Ödev 5
3. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 3 3 9
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Total Workload 82
Total Workload / 25 (Hours) 3.28
dersAKTSKredisi 3