Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Motor ve Taşit Performans Testleri OTE 403 7 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. VEZİR AYHAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Taşıtlar ve içten yanmalı motorların performans karakteristiklerini, bunların ölçüm yöntem ve düzeneklerini tanımak;farklı yakıt kullanımı ve konstüktif değişikliklerde, motorlar performans ölçümlerini yaparak, motorun bu karakteristiklerinin karşılaştırmalı olarak yorumlama yeteneğinin kazandırılması

Course Content

Taşıtlar ve motorların performans karaktersitiklerini tanımak, sürtünme gücü,indike güç, efektif güç, efektif verim, hacimsel verim, yakıt ölçümü, emisyon ölçümleri, sürtünme gücünün hesabı, hava ve yakıt sarfiyatının ölçülmesi, dinamometre çeşitleri, hava ve yakıt ölçüm yöntemleri ve düzeneklerinin tanıtımı

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Motorlarda kütlesel ve hacimsel hava debisi ölçüm yöntemlerini açıklar. Debi ölçüm düzeneğinden aldığı verilerle hava debisi ve hacimsel verimi hesaplar Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Gaz ölçüm yöntemlerini bilir, dört gaz analiz cihazı ile emisyon ölçümü yapabilir Gösterip Yaptırma, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav , Performans Görevi,
3 Sürtünme kayıplarını ve çeşitlerini açıklayabilir. Benzin ve dizel motorlarında sürtünme kaybının ölçümünü bilir. Benzin ve dizel motor için uygular Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Güç, moment ve özgül yakıt sarfiyatı formüllerini bilir, karakteristik performans eğrilerini çizebilir ve bir motor için yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Motorlarda güç ölçüm yöntemlerini ve çalışma prensiplerini açıklar, tam ve kısmi yük performans testlerini hidrolik ve elektrikli dinamometre yardımıyla gerçekleştirebilir. Deney yapacağı dinamometrenin güç formülünü çıkarır Gösteri, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 Ölçüme ve ölçüm cihazlarından kaynaklanan hataları bilir. Ölçüm yaptığı performans deneyinde güç, moment ve özgül yakıt sarfiyatının toplam belirsizliklerini hesaplar Anlatım, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Sıcaklık ölçümünde kullanılan termokupılları ve özelliklerini bilir. Hava,Soğutma ve egzoz sıcaklığı için gerekli termo-kupıl çiftini doğru olarak seçer Anlatım, Deney / Laboratuvar, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
8 Şasi dinamomtresi ile tekerlek ve motor gücünü ölçer Anlatım, Deney / Laboratuvar, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Performans Görevi, Sınav , Sözlü Sınav,
9 Yakıt sarfiyat ölçüm yöntemlerini açıklayabilir. Hacimsel ve kütlesel ölçüm yöntemleriyle ölçüm gerçekleştirir Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Ödev, Sınav ,
10 Bir motorun enerji dağılımını çıkarabilir Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Ödev, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sürtünme gücü, Sürtünme kaybı, Pompalama kaybı, Direk sürtünme kaybı, Parazitik kayıplar, Sürtünmenin temelleri
2 Motor deneylerinde dikkat edilecek hususlar, Sürtünmelere harcanan gücün hesaplanması, Willians Metodu, Morse Testi, Motor testi,
3 Gecikme (Retardation) Testi, İndikatör diyagramı yardımıyla sürtünme gücü hesabı,Buji ateşlemeli ve dizel motorlarda motor sürtünme verileri,
4 Dinamometreler Tork ve Güç, Efektif Güç ve Moment Ölçümü, Dinamometre Çeşitleri, Prony Freni,
5 Hidrolik Dinamometreler, Eddy Current(Ters Akımlı) Dinamometreler
6 Hava Sariyatı Ölçümü, Hacimsel Ölçü Metotları, Gazometre metodu, Basınç farkıyla ölçüm, Orifis ile ölçüm, Venturi ile ölçüm, Nozul ile ölçüm
7 Pitot tüpü ile hava debisi ölçümü, Rotametre ile debi ölçüm, Laminer Akış ölçer, Türbin tipi debi ölçer, Vorteks tipi akış ölçer
8 Yakıt Sarfiyatı Ölçümü, Hacimsel ölçüm metodu, Kütlesel ölçüm, Güç tansdüseri kullanılarak kütlesel debi ölçümü
9 Sıcaklık ölçümlerinin yapılması, Bakır-Konstantan, Demir-Konstantan
10 Vize
11 Enerji balansının çıkarılması
12 Şasi dinamometresi. Şasi dinamometresinde tekerlek gücü ve motor gücünün ölçüm yöntemleri, motor ve tekerlek gücünün ölçülmesi
13 Şehiriçi ve şehirlerarası sürüş çevrimni ve yakıt ekonomisi tayin ve deney şartları, deneyin yapılması.
14 Egzoz emisyonlarının ölçümü, ölçüm yöntemlerinin tanıtımı
Resources
Course Notes <p> Motor ve taşıt testleri Ders notu</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 5
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 15
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 6 6
Total Workload 137
Total Workload / 25 (Hours) 5.48
dersAKTSKredisi 5