Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Motor Tasarimi OTE 407 7 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. İSMET ÇEVİK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İçten yanmalı motorların temel tasarım parametrelerinin belirlenmesini ve belirtilen ihtiyacı karşılayan bir motorun tasarlanması
Course Content 1. Pistonlu içten yanmalı motorların tasarım esasları, en uygun motor tipinin seçimi, kullanılan yakıtlar, çevrimler, soğutma yöntemleri, silindir düzenlemeleri, yanma odası biçimleri, supap mekanizmaları, sıkıştırma oranı, devir, termodinamik analiz, endikatör diyagramı çizimi
2. Piston ortalama ve ani hızlarının hesaplanması, silindir çapı ve strokun hesaplanması, motor gücü, özgül güç ve ortalama efektif basıncın hesaplanması, hesaplan boyut ve büyüklüklerin kontrollerinin yapılması
3. Motor parçalarında malzeme yönünden istenilen özelliklerin belirlenmesi ve malzeme seçimi, motor elemanlarının temel tasarımları ve uygulanacak şeklin seçiminin yapılması
4. Yanma odası, motor bloğu, silindir kapağı, krank mili, silindir gömleği, supap sistemi, kam mili, manifoltlar, piston, piston pimi, biyel ve volan boyutlarının statik, dinamik ve termik gerilmelere göre hesaplanması, mukavemet kontrollerinin yapılması
5. Supap yol-hız-ivme grafiklerine göre kam mili profilinin çıkartılması
6. Motor yardımcı sistemlerinin temel parametrelerinin belirlenmesi
7. Belirtilen ihtiyaca uygun bir motorun tüm tasarım hesaplarının yapılması, resimlerinin çizilmesi ve rapor haline getirilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bu ders sonunda öğrenci Tasarımı yapılacak motorun temel özelliklerini belirleyip, ön analiz ve fizibilite çalışması yapar Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Proje / Tasarım,
2 Motor yardımcı sistemlerinin temel parametrelerini belirler Anlatım, Soru-Cevap, Proje / Tasarım, Sınav ,
3 Motor parçalarının malzemelerini seçip, her elemanın ve sistemin tasarımını yapar Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Proje / Tasarım,
4 Temel özellikleri belirlenen motorun ana boyutlarını hesaplayarak, uygunluk kontrollerini yapar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Proje / Tasarım, Sınav ,
5 Bir motorun komple tasarım hesaplarını yaparak, ana parçaların imalat ve montaj resimlerini çizer Soru-Cevap, Sınav , Proje / Tasarım,
6 Supap yol-hız-ivme grafiklerine göre kam mili profilini çıkarır Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Proje / Tasarım,
7 Motor bloğu, silindir kapağı, krank mili, silindir gömleği, supap sistemi, kam mili, manifoltlar, piston, piston pimi, biyel ve volan boyutlarını hesaplayıp mukavemet kontrollerini yapar Anlatım, Soru-Cevap, Proje / Tasarım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, Tasarım parametreleri
2 Tasarım parametrelerine etkili faktörler
3 Motor ana boyutları hesabı
4 Piston
5 segman
6 Biyel
7 Krank
8 Gövde
9 Yıliçi sınav
10 Süpap mekanizmaları
11 Soğutma mekanizmaları
12 Yağlama mekanizmaları
13 İndikatör diyagramı çizimi
14 Uygulama
Resources
Course Notes Safgönül B. Vd.,İçten yanmalı motorların yapısı ve tasarımı, İTÜ, 1998
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 7 7
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Final 1 8 8
Total Workload 71
Total Workload / 25 (Hours) 2.84
dersAKTSKredisi 3