Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mesleki Tasarim OTE 491 7 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. OSMAN ELDOĞAN
Course Lecturers
Course Assistants Bölüm Araştırma Görevlileri
Course Category
Course Objective Öğrencilerin aldıkları çalışma konularına bağlı olarak; araştırma yapabilme, proje hazırlayabilme, yeni tasarımlar oluşturabilme yeteneklerini geliştirmek, bireysel veya takım halinde çalışma becerilerini kazandırmak ve bitirme projesine hazırlık yapmaktır.
Course Content İlgili öğretim üyesi ve öğrenci tarafından belirlenen çalışma konusu dahilinde;araştırma yapılması, yapılmış çalışmaların taranması, ilgili bilgilerin toplanması, uygun görülmüşse konunun projelendirilmesi yada yeni tasarımların oluşturulması,bitirme projesi ön hazırlıklarının yapılması, ara raporların hazırlanması ve sunulması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Alanıyla ilgili gerek iş ve gerekse sosyal çevre oluşturabilir Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
2 Farklı araştırma kaynaklarını ve araştırma tekniklerini bilir, araştırma yapabilir Anlatım, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Proje / Tasarım,
3 Konusuyla ilgili yeni tasarımlar yapabilir, uygulayabilir Proje Temelli Öğrenme , Deney / Laboratuvar, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çalışma konusunun belirlenmesi Çalışma konusunun belirlenmesi
2 İlgili konuda yapılmış çalışmaların araştırılması ? ön hazırlık
3 İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması - ön hazırlık
4 İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması - ön hazırlık
5 Konu ile ilgili çalışmaların derlenmesi
6 Ara rapor sunumu
7 Uygulama hazırlıkları - Verilerin Toplanması
8 Uygulama hazırlıkları - Verilerin Toplanması
9 Uygulama hazırlıkları - Verilerin Toplanması
10 Ara rapor sunumu
11 Uygulama çaışmaları - Verilerin toplanması
12 Uygulama çaışmaları - Verilerin toplanması
13 Tüm verilerin toplanıp derlenmesi
14 Yapılan çalışmaların ilgili öğretim üyesi ile birlikte değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Proje / Tasarım 1 10 10
Total Workload 42
Total Workload / 25 (Hours) 1.68
dersAKTSKredisi 2