Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Motor Dinamiği OTE 308 6 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. OSMAN ELDOĞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilere, Pistonlu makinelerin tasarımı safhasındaki temel dinamik analizleri yapabilme yeterliğini kazandırmak
Course Content Hareketli motor elemanlarının kinematik analizi, kütle indirgeme, kütle dengeleme, farklı motor tipleri ve rotor dengeleme, volan hesabı, motor titreşimleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Krank-biyel mekanizması elemanları başta olmak üzere statik ve dinamik kütle indirgemesini yapar Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Tek ve çok silindirli motorlarda dengeleme analizi yapar Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Dönen cisimlerin dengeleme analizini yapar Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Volan tasarımı yapar Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Motorlarda titreşim analizi yapar Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 Krank-biyel mekanizmasının kinematik analizini yapar Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Pistonlu motorlarda yol, hız ivme hesabı
2 Kütle indirgeme
3 Motorlarda atalet kuvvetleri
4 Uygulamalar
5 Gaz kuvvetleri
6 Kütle dengeleme ve Rotorların dengelenmesi
7 Pistonlu makinaların dengelenmesi, Tek silindirli motorlar
8 Çok silindirli motorlar
9 Yıliçi sınavı
10 V ve Boksör motorlar
11 Yıldız motorlar
12 Teğetsel kuvvetler ve Volan hesabı
13 Motor titreşimleri
14 Motor titreşimleri
Resources
Course Notes 1- Ders notu
Course Resources 1-Çetinkaya S., “Motor Dinamiği”, Nobel Yayın Dağıtım, 1999, Ankara
2-Palavan S., “Pistonlu makineler Dinamiği”, ITU, 1975, İstanbul.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 5 1 5
Ödev 3 3 9
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Total Workload 83
Total Workload / 25 (Hours) 3.32
dersAKTSKredisi 3