Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama OTE 324 6 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ERGÜN NART
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilere mikro denetleyicilerinin genel mimarisi ve programlanması ile alakalı bilgi ve beceri kazandırmaktır
Course Content 8051 mikro denetleyicinin tüm özelliklerinin tanıtımı yapıldıktan sonra ve C programlama dili anlatılarak ile mekatronik projelerde kullanımı denetleyicinin kullanımını sağlanması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mikro denetleyicileri ve mimari özelliklerini ve Mikro denetleyici seçimindeki ölçütlerini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
2 8051 denetleyicisinin ADC ve DAC olarak yapılandırır ve uygular Benzetim, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 8051 denetleyicisinin sayıcılarını tanımlar ve uygular Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Benzetim, Sınav , Ödev,
4 8051 denetleyicisinde tuş takımını uygulamasını yapılandırır ve uygular Benzetim, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
5 8051 denetleyicisinin bellek organizasyonunu tanımlar Soru-Cevap, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav ,
6 8051 denetleyicisinde kesmeleri tanımlar ve uygular Benzetim, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
7 8051 denetleyicisinde bellek uygulamasını yapılandırır ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Ödev, Sınav ,
8 8051 denetleyicisinde motor uygulamalarını yapılandırır ve uygular Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Benzetim, Sınav , Ödev,
9 8051 denetleyicisi ile basit girdi-çıktı işlemlerini uygular Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Benzetim, Sınav , Ödev,
10 8051 denetleyicisinde 7 parçalı gösterge ve LCD uygulamalarını yapılandırır ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Ödev, Sınav ,
11 8051 denetleyicisinde seri haberleşme uygulamalarının nasıl yapılacağını gösterir Benzetim, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
12 8051 denetleyicisinin zamanlayıcılarını tanımlar ve uygular Benzetim, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
13 Mikro denetleyicilerde C programlama oluşturur Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mikrodenetleyicilere Genel Bakış
2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş
3 8051´in Bellek Organizasyonu
4 Adresleme Modları ve Komut Kümesi
5 Zamanlayıcılar / Sayıcılar
6 Seri Port İşlemleri
7 Kesmeler
8 8051 Yeni Teknolojiler
9 Mikrodenetleyicide C Programlama_I
10 Ara Sınav
11 Mikrodenetleyicide C Programlama_II
12 C ile 8051 Uygulamaları
13 C ile 8051 Uygulamaları
14 C ile 8051 Uygulamaları
Resources
Course Notes 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları, Papatya Yayıncılık Eğitim, 2005
Course Resources 8051 Microcontrollers, Elsevier Pub., 2004
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 1
1. Sözlü Sınav 10
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 20
2. Kısa Sınav 15
2. Ödev 1
3. Ödev 1
4. Ödev 1
5. Ödev 1
6. Ödev 1
7. Ödev 1
8. Ödev 1
9. Ödev 1
10. Ödev 1
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 10 3 30
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 7 7
Total Workload 86
Total Workload / 25 (Hours) 3.44
dersAKTSKredisi 2