Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektrikli Taşitlar OTE 306 6 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. OSMAN ELDOĞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Elektrikli araçlar, elemanları ve uygulamaları üzerine bilgi edinme
Course Content EA ve sistemleri, çeşitleri, elemanları, çalışma prensipleri, standartlar, tasarım parametreleri, ve geleceğe yönelik eğilim ve öngörüler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Elektrikli araçlarda kullanılan alt sistemleri açıklar Tartışma, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Sınav ,
2 Elektrikli araçların geçmiş ve gelecekteki yeri ve önemini analiz eder Anlatım, Gösteri, Sınav ,
3 Elektrikli araç uygulama tasarımı yapar Tartışma, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Performans Görevi,
4 Yakıt pili çeşitlerini ve çalışma prensiplerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Elektrikli araçlarda kullanılan tahrik sistemlerinin açıklar Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Tartışma, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Elektrikli araç tiplerini karşılaştırır Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel bilgiler, Elektrikli taşıtların temelleri, mevcut durum ve uygulamaları
2 Taşıtlara ait temel bilgiler ve elektrikli araçlarla karşılaştırma
3 Elektrikli araç sistemleri
4 EA’larda kullanılan alt sistemler, güç üretim sistemleri
5 Enerji depolama sistemleri, bataryalar
6 Volanlar, kapasitörler, tahrik sistemleri
7 Tahrik sistemleri, güç kontrol sistemleri
8 Güç ve sürüş kontrol sistemleri
9 Standartlar, yazılımlar
10 Ara sınav
11 Yakıt pilleri, çeşitleri, karşılaştırma
12 Çalışma prensipleri, yakıtlar
13 Yakıt dönüştürücüler
14 Geleceğe yönelik eğilimler
Resources
Course Notes 1-Ünlü N. vd., “Elektrikli Araçlar”, TÜBİTAK.Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü, 2003<br>2- San F. Vd ., “Hidrojen yakıt pilleri: Otomotiv endüstrisindeki uygulamalar ve geleceği”, TÜBİTAK Malzeme ve Kimya Tekn. Ens.,2001
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 85
1. Ödev 5
2. Ödev 5
3. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 3 3 9
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Total Workload 67
Total Workload / 25 (Hours) 2.68
dersAKTSKredisi 2