Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayar Destekli Tasarim II MKE 304 6 2 + 2 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. SAKIP KÖKSAL
Course Lecturers
Course Assistants Arş Gör.Ferit Fıçıcı, Arş. Gör. İdris Cesur
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı makine ve yedek parça sektörüne yönelik genel imalat yöntem ve teknolojileri hakkında nitelikli bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır
Course Content Dersin içeriği, bilgisayar ortamında makine elemanlarının katı modellerinin, yapım resimlerinin, montaj modellerinin ve mekanizma benzetimi (simulasyon) oluşturma tekniklerinin uygulamalı olarak anlatılmasını kapsar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mekanizma benzetimi (simulasyon) oluşturma yeteneklerini kazanır Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Proje / Tasarım, Ödev, Performans Görevi,
2 Katı modellerinin yapımı Gösterip Yaptırma, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Ödev, Proje / Tasarım, Sınav ,
3 Bilgisayar destekli tasarım programları (CAD) kullanarak makine elemanlarının Anlatım, Gösteri, Sınav , Ödev,
4 Katı model üzerinden 2D yapım resimlerinin oluşturulması Anlatım, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Deney / Laboratuvar, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Proje / Tasarım, Ödev,
5 Montaj modellerinin oluşturulması Gösterip Yaptırma, Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Proje / Tasarım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Program arayüz tanıtımı ve program ayarları
2 Profil çizim (sketch) ve Katı model oluşturma komutları
3 Komut ileti penceresi yapısı/detayları
4 Katı modelde 3D referans eleman (nokta/eksen/çizgi/düzlem) atama
5 Katı model uygulamaları
6 Katı modelden yapım resmi oluşturma
7 Görünüş çıkarma, ölçülendirme, detay tanımlama, tolerans atama
8 Yapım resmi uygulamaları
9 Montaj tasarım modülü tanıtımı
10 Yıl içi sınavı
11 Montaj modülü komutları ve uygulaması
12 Mekanizma simulasyon modülü tanıtımı
13 Montaj ve Mekanizma simulasyon uygulamaları
14 Montaj ve Mekanizma simulasyon uygulamaları
Resources
Course Notes S. Köksal, CAD ders notu (Basılmamış)
Course Resources CAD yazılımları ve kullanım kitapları
Prof.Dr. Mahmut Gülesin, Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir Güllü/ Öğr. Gör. Dr. Yunus Kayır/ Erkan Cantürk Catia Cad/ Cam Programı İle Tasarım, Asil Yayınları, 2006
Cevdet Göloğlu/ Alparslan Öztürk Pro- Engineer Wildfire 2.0, Seçkin YAyıncılık, 2006
Selçuk Tüzel, Solid Works, Alfa Yayınları, 2005
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 3 4 12
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 4