Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mekanizma Tekniği MKE 305 5 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ERGÜN NART
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilere Mekanizma Teorisi ve tekniği alanında temel bilgilerin verilmesi, mekanizmaların sınıflandırılması, geometrik ve analitik metotlar ile mekanizmalardaki konum, hız ve ivme analizlerinin yapılmasının öğretilmesi
Course Content Mekanizmaların analizi ile ilgili grafik ve analitik yöntemlerin öğretilmesi ve amaca yönelik mekanizma tasarımında konum hız ve ivme gibi karakteristik değerlerin hesaplanması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mekanizma Teorisi nedir tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Mekanizmaları karşılaştırır Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav ,
3 Mekanizmanın kinematik zincirinin nasıl yapılacağını gösterir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Mekanizmaların ani dönme merkezlerini grafik ve analitik metotlar ile çözüler Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Mekanizma ve makinenin tanımını nasıl yapılacağını gösterir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Mekanizmalarda grafik ve analitik yöntemler ile hızları analiz eder Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Proje / Tasarım, Sınav ,
7 Mekanizmaların serbestlik derecelerini çözümler Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
8 Dört kollu mekanizmaları, krank-biyel mekanizmalarını analiz eder Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
9 Mekanizmalarda grafik ve analitik yöntemler ile ivmeleri analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Proje / Tasarım, Ödev,
10 Mekanizmaların sentezi ve analizinin kapsamını tanımlar Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş (Mekanizma Teorisi ve Tekniği)
2 Temel tanımlar ve Mekanizmaların Sınıflandırılması
3 Mekanizmaların Kinematik Zincirlerinin Çİzilmesi
4 Mekanizmaların Serbestlik Derecelerinin Bulunması
5 Mekanizmalarda Ani Dönme Merkezleri
6 Ani Dönme Merkezlerinin Bulunması için Metotlar
7 Mekanizmaların Kinematiği
8 Grafik Yöntemle Mekanizmalarda Hız Analizi
9 Grafik Yöntemle Mekanizmalarda İvme Analizi
10 Ara Sınav
11 Karmaşık Sayılar ile Mekanizmalarda Konum Analizi
12 Karmaşık Sayılar ile Mekanizmalarda Hız Analizi
13 Karmaşık Sayılar ile Mekanizmalarda İvme Analizi
14 Dört Kollu Mekanizmalar, Krank-Biyel Mekanizmaları
Resources
Course Notes Mekanizma Tekniği Ders Notları, İ. Uzunay, Erciyes Universitesi, 1990
Course Resources Mechanisms, E. Söylemez, Middle East Technical University, Pub. No: 64, 1985
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 7
1. Ödev 1
1. Sözlü Sınav 10
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
2. Kısa Sınav 8
2. Ödev 1
3. Ödev 1
4. Ödev 1
5. Ödev 1
6. Ödev 1
7. Ödev 1
8. Ödev 1
9. Ödev 1
10. Ödev 6
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 10 6 60
Sözlü Sınav 1 6 6
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 8 8
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 2