Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Isi Transferi MKE 307 5 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET KOLİP
Course Lecturers
Course Assistants -
Course Category
Course Objective Mesleki-teknik konu alanlarında enerjinin doğru yönetimi için ısı transferiyle ilgili hesaplama yaklaşımları, kuramları, yöntem ve tekniklerini tanımak ve uygulamak. Belirli kuram ve modellere göre ısı transferi proseslerini planlamak, hesaplamak, yürütmek ve değerlendirmek
Course Content Isı transferi ile ilgili temel kavramlar, ısı transfer çeşitleri, iletimle ısı transferi hesaplamalarında kullanılan yöntem ve tekniklerin tek boyutlu düzlem duvar ve silindirik yüzeyler ile ilgili özgün problemlere uygulanması (hesaplama, karşılaştırma ve bazı yaklaşımlarla kısmi tasarlama), genişletilmiş yüzeylerle ilgili temel kavram ve ilkeler ve özgün problemlere uygulanması (hesaplama, karşılaştırma ve bazı yaklaşımlarla kısmi tasarlama), zamana bağlı ısı transferi ile ilgili temel kavram ve ilkeler ve özgün problemlere uygulanması, taşınımla (doğal ve zorlanmış) ilgili temel kavram ve ilkeler ve özgün problemlere uygulanması, içten yanmalı motorlarda ısı iletimi uygulaması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Isı transferi ilkeleriyle ilgili sağlam bir alt yapı oluşturacak temel kavramları açık bir şekilde tanımlar ve ısı transferine özgü dili öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Silindirik yüzeylerde (her iki tarafında akışkan olan tek ve çok tabaka boru) ısı iletimiyle ilgili ilkeleri ve etki eden parametreleri açık bir şekilde tanımlar ve açıklar. Bu ilkeleri özgün problemlere uygular Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
3 Düzlem duvar ve silindirik yüzeylerde izolasyon malzemesinin tür ve kalınlığını tasarlar (hesaplar). Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
4 Levha üzerinde doğal ve zorlanmış taşınım ilkelerini anlaşılır şekilde açıklar ve ilgili özgün problemlere uygular Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Zamana bağlı ısı transferi ilkelerini ve etki eden parametreleri açık şekilde açıklar. Bu ilkeleri ilgili özgün problemlere uygular Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
6 Isı taşınımı ile ilgili ilkeleri ve etki eden parametreleri açık şekilde açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 İletim ile ısı transferi ve Fourier ısı iletim kanununu açık bir şekilde açıklar ve iletimle ilgili özgün problemlere uygular Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
8 Silindirik yüzeylerde uygulanan izolasyon işlemini, izolasyon verimi ve enerji ekonomisi açısından değerlendirir Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Genişletilmiş yüzeylerde (çubuk ve kanatçıklar) ısı transferiyle ilgili ilkeleri ve etki eden parametreleri açık bir şekilde tanımlar ve açıklar. Bu ilkeleri genişletilmiş yüzeylere ait özgün problemlere uygular Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Düzlem duvarda (her iki tarafında akışkan olan tek ve çok tabaka) ısı ileti ile ilgili ilkeleri ve etki eden parametreleri açık bir şekilde tanımlar ve açıklar. Bu ilkeleri özgün problemlere uygular Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Kanatçık (boy, genişlik, en ve sayısı) tasarımı yapar Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Farklı ısı iletim katsayısına sahip düzlem duvarlarda (her iki tarafında akışkan olan tek ve çok tabaka) ısı transfer hesapları yapar. Hesaplama sonuçlarını ısıl verim ve enerji tasarrufu açısından karşılaştırır Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve Isı transferi ile ilgili genel bilgiler
2 Tek boyutlu ısı iletimi (levhalar)
3 Sabit rejimde radyal ısı iletimi
4 Levha ve silindirlerde ısı iletimiyle ilgili örnek problem çözümleri
5 Genişletilmiş alanlarda ısı iletimi
6 Dikdörtgen kesitli dairesel kanatçıklarda ısı iletimi
7 Kanat verimleri ve örnek problem çözümleri
8 Zamana bağlı ısı iletimi
9 Zamana bağlı ısı iletimi devam ve örnek çözümler
10 VİZE YOKLAMASI
11 İçten yanmalı motorlarda ısı iletimi
12 İçten yanmalı motorlarda ısı iletimi ile ilgili örnek problem çözümleri
13 Taşınılma ıs transferi genel bilgiler
14 Taşınılma ıs transferi ile ilgili örnek problem çözümleri ve genel değerlendirme
Resources
Course Notes [1] Ahmet KOLİP, “Isı Transferi Ders Notu”
Course Resources [2] Fethi Halıcı, “Örneklerle Isı Geçişi”, 1998,Adapazarı, Nil Mabaacılık
[3] Sadık Kakaç, “Örneklerle Isı Transferi”, ODTÜ, Ankara, 1972
[4] Özışık, M.N., “Heat Transfer”, McGraw Hill Handbook Comp., 1985
[5] A. Bejan, “Heat Transfer”, Handbook, USA, 2003
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 45
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 15
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 6 6
Sözlü Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 86
Total Workload / 25 (Hours) 3.44
dersAKTSKredisi 3