Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayar Destekli Tasarim I MKE 303 5 2 + 2 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ERGÜN NART
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencileri bilgisayar destekli tasarımın ana ilkeleri, model oluşturma teknikleri ve mevcut yazılımlar hakkında bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak
Course Content Makine parçalarının bilgisayar ortamında tasarımı ve modellenmesi ile alakalı tekniklerin ve güncel yazılımlarda kullanılan yöntemlerin öğretilmesi ana içeriği oluşturur.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ön modellerin sınırlamalar ve ilişkilendirmeler yardımı ile parametrik halde yapılandırır Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Mühendislik tasarımın genel ilkelerini betimler Soru-Cevap, Anlatım, Sözlü Sınav,
3 Bilgisayar Destekli Tasarımın amacını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Performans Görevi,
4 Karmaşık makine parçalarının iki boyutlu ön modellerinin nasıl yapılacağını gösterir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Yüzey oluşturma tekniklerini tanımlar ve karmaşık yüzey formlarının nasıl yapılacağını gösterir Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
6 Katı model oluşturma tekniklerini tanımlar ve karmaşık makine parçalarının katı modellerini nasıl yapılacağını gösterir Soru-Cevap, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
7 İleri Modelleme Tekniklerini tanımlar ve katı model oluşturmada uygular Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilgisayar Destekli Tasarıma Girişi
2 Mühendislik TasarımKatı Modellemeye Giriş
3 İki boyutlu Ön Model Çizim Teknikleri
4 Sınırlamalar ve İlişkilendirmeler
5 2 Boyutlu Ön Model Çizim Uygulamaları
6 Katı Modelleme Yöntemleri_I
7 Katı Modelleme Yöntemleri_II
8 Katı Modelleme Uygulamaları
9 Ara SınavKatı Modelleme Yöntemleri_III
10 Yüzey Modelleme Teknikleri_I
11 Yüzey Modelleme Teknikleri_II
12 İleri Modelleme Teknikleri
13
14
Resources
Course Notes Yrd.Doç.Dr.Ergün Nart, Ders Notları
Course Resources Mustafa Turgut, Catia ile Modelleme, Seçkin Yayınevi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 8 1 8
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 3 6 18
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 8 8
Total Workload 100
Total Workload / 25 (Hours) 4
dersAKTSKredisi 3