Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Imal Usulleri MKE 203 3 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. SAKIP KÖKSAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı makine ve yedek parça sektörüne yönelik genel imalat yöntem ve teknolojileri hakkında nitelikli bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır
Course Content Makine ve yedek parça sektörüne yönelik imalat yöntemleri hakkında teorik ve uygulamaya dönük konuları kapsamaktadır
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Talaşlı imalat yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Toz metalürjisi yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Plastik şekil verme yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Hızlı prototip üretim teknikleri ve uygulamalrı hakkında bilgi sahibi olur Soru-Cevap, Anlatım, Gösteri, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Genel döküm yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Plastikleri şekillendirme yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
7 Kaynak yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İmalat teknolojisine giriş
2 Metal Döküm Yöntemleri ve bilgisayar destekli benzetim metodları
3 Kum kalıba döküm yötemi; kalıp, model ve maça yapım teknikleri
4 Dökme demir üretimi, çeşitleri ve özellikleri, döküm hataları
5 Talaşlı imalat teknolojisi ve kesici takımlar
6 Taşlama teknolojisi ve kesici takımlar
7 Metallerin elasto-plastik davranışları
8 Plastik şekillendirme yöntemleri
9 Metal kaynak teknolojisi
10 Ara Sınav
11 Kaynaklı birleştirme yöntemleri
12 Toz metalurjisi üretim teknikleri
13 Plastik parça imalat yötemleri
14 Hızlı prototip imalat yöntemleri
Resources
Course Notes S. Köksal, İmal Usulleri ders notu (Basılmamış)
Course Resources Mustafa Çğdem, İmal Usulleri, Çağlayan Yayınları, İstanbul 1997
İmal Usulleri, Mustafa Çiğdem, Çağlayan Kitapevi, İstanbul, 1995
Takım Tezgahları, Mustafa Akkurt, Çağlayan Kitapevi, İstanbul, 1990.
İmal Usulleri, S.Anık, A.Dikicioğlu, M.Vural, Birsen Yayınevi İstanbul 2000
Manufacturing Processes for Engineering Materials, S. Kalpakjian, Addison Wesley, 1999, 6th Ed.
Materials and Processes in Manufacturing, E. Poul de Garmo, 8th Ed., John Wiley & Sons, New York, 1999.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 12 12
Total Workload 86
Total Workload / 25 (Hours) 3.44
dersAKTSKredisi 3