Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Güç Aktarma Organlari A OTE 201 3 4 + 2 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. OSMAN ELDOĞAN
Course Lecturers
Course Assistants Araş. Gör. Gökhan Ergen
Course Category
Course Objective Güç aktarma organları tekniği ve teknolojisi üzerine teorik ve pratik bilgi/deneyim kazanma
Course Content Otomotiv aktarma organları ( kavramalar, vites kutuları, şaft, mafsal ve diferansiyeller) üzerine teorik ve pratik bilgiler verilerek, öğrencinin bu konular üzerine yeterli bilgi ve becerileri kazanmasını sağlama
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kavrama ve vites kutu arızalarının sebep sonuç ilişkilerini açıklar, gerekli ölçü ve kontrolleri yapar Gösteri, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev,
2 Kavramalar ve vites kutularının çalışma ve teknolojilerini karşılaştırmalı olarak izah eder Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Otomatik vites kutularının çalışma prensiplerini çıkarıp, ölçü ve kontrollerini yapar Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Tork konverter ve otomatik vites kutularının çalışma ve teknolojilerini karşılaştırmalı olarak izah eder Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Şaft, mafsal ve diferansiyel arızalarının sebep sonuç ilişkilerini açıklar, gerekli ölçü ve kontrolleri yapar Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Şaft, mafsal ve diferansiyellerin çalışma ve teknolojilerini karşılaştırmalı olarak izah eder Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanımlar ve Kavrama sistemleri
2 Teorik ve pratik çalışmalar, Mekanik vites kutuları Ders notları çalışması ve ödev
3 Mekanik vites kutuları, Teorik ve pratik çalışmalar Ders notları çalışması ve ödev
4 Teorik ve pratik çalışmalar, kısa sınav Ders notları çalışması ve ödev
5 Tork konverterler, Planet dişli mekanizmaları Ders notları çalışması ve ödev
6 Otomatik vites kutuları, Teorik ve pratik çalışmalar Ders notları çalışması ve ödev
7 Otomatik vites kutuları, Teorik ve pratik çalışmalar Ders notları çalışması ve ödev
8 Teorik ve pratik çalışmalar, kısa sınav Ders notları çalışması ve ödev
9 Şaft ve mafsal bağlantıları, Teorik ve pratik çalışmalar Ders notları çalışması ve ödev
10 Yıliçi sınavı
11 Diferansiyel, Teorik ve pratik çalışmalar Ders notları çalışması ve ödev
12 Diferansiyel, Teorik ve pratik çalışmalar Ders notları çalışması ve ödev
13 Teorik ve pratik çalışmalar Ders notları çalışması ve ödev
14 Ödev değerlendirme sınavı
Resources
Course Notes Ders notları
Course Resources 1-Araç katalogları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 168
Total Workload / 25 (Hours) 6.72
dersAKTSKredisi 6