Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dinamik MKE 201 3 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. İBRAHİM ÖZSERT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Hareketli cisimlerin hareket değişkenleri ile kuvvet-hareket arasındaki ilişkilere yönelik temel kavramları açıklamak ve öğretmek, basitten komplekse değişik problemlere temel ilkeleri uygulamak ve problemleri analiz etme ve çözme becerisini kazandırmak

Course Content

Maddesel noktaların kinematiği, maddesel noktaların kinetiği, rijit cisimler kinematiği, rijit cisimler kinetiği

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dinamiğe ilişkin temel kavramları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Hareket parametrelerini analiz eder ve temel bağıntıları kullanarak hesaplar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Rijit cisimlerin hareket tiplerini açıklar ve analiz eder, hareket parametrelerine ilişkin temel bağıntıları değişik problemlere uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Rijit cisimlerin kinetiğine ilişkin temel kavram ve bağıntıları açıklar, bunları problemlerin çözümünde uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Maddesel nokta kuvvet-kütle-ivme ilişkilerini açıklar, temel bağıntıları değişik problemlere uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Maddesel nokta hareket tiplerini açıklar, hareket parametrelerine ilişkin bağıntıları uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dinamiğe giriş ve temel kavramlar
2 MN Maddesel Noktaların Kinematiği: Doğrusal Hareket
3 Düzgün Değişen Doğrusal Hareket, Düzgün Doğrusal Hareket
4 Bağıl ve Bağımlı Hareketler
5 Eğrisel Hareket
6 MNların Kinetiği
7 RC Rijit Cisimlerin Kinematiği: Hareket tipleri
8 Sabit Bir Eksen Etrafında Dönme
9 Genel Düzlemsel Hareket, Düzlemsel Harekette Salt ve Bağıl Hız
10 Ara Sınav
11 Ani Dönme Merkezi, Düzlemsel Harekette Salt ve Bağıl İvme
12 RCleri Düzlemsel Hareketi: Kuvvetler ve İvme
13 RCleri Diğer Kinetik Problemleri
14 Mekanik Titreşimler
Resources
Course Notes <p>&Ouml;zsert, İ., Dinamik Ders Notları</p>
Course Resources

1.Hibbeler, R.C.,Engineering mechanics : Dynamics, Macmillan Publishing Co., 1990
2.Beer, F.P.; Johnston, E.R., Vector Mechanics for Engineer: Dynamics, McGraw-Hill Inc.,1997.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 7 7
Total Workload 88
Total Workload / 25 (Hours) 3.52
dersAKTSKredisi 4