Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Akişkanlar Mekaniği MKE 205 3 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. VEDAT ARI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilere Makina Eğitimi konuları içerisinide yer alan akışkanlar mekaniğinin temel disiplinlerini, yorum ve sentez kabiliyetini kazandırmak.
Course Content Temel kavramlar (yoğunluk, basınç, viskozite), akışkan sıkışması, basınç ölçerlerin tasarlanması ve uygulamaları, basınç yükselticiler, hidrolik presler, eğrisel ve düzlemsel yüzeylere gelen basınç kuvetleri, borularda akış, akış karakterleri, bernoulli prensipleri, süreklilik ifadesi, boyut analizi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hidrostatik esasları değişik şartlarda uygulama kabiliyeti kazanır Problem Çözme, Ödev,
2 Hidrostatik esasları değişik şartlarda uygulama kabiliyeti kazanır Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
3 Newton akışkanları ve diğer akışkanlar. Sıkışma (sıkışma modülü, ses hızı). Buharlaşma basıncı kavramlarını örneklerle kavrar Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Birimler ve bazı bağımlı büyüklükleri kullanmayı alışkanlık haline getirir Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav ,
5 Boyut analizi ve benzerlik alıştırmaları yapar Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Süreklilik denklemi, akım çizgisi, basınç ve enerji çizgisi, bernouilli denklemi, lokal ve sürekli kayıplar, borularda akış (paralel, seri) uygulamaları yapar Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Akışkanların kinetiğini değişik şartlarda uygulama kabiliyeti kazanır Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
8 Sabit ivmeli öteleme hareketi, zorunlu dönme hareketi uygulamaları yapar Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
9 Hidrodinamik esasları değişik şartlarda uygulama kabiliyeti kazanır Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
10 Akışkanların kinetiğini değişik şartlarda uygulama kabiliyeti kazanır Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
11 Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramları kazanır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
12 Düzlem yüzeyler, dalmış ve batmış yüzeylerde hesaplamalar yapabilir Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
13 Hidrodinamik esasları değişik şartlarda uygulama kabiliyeti kazanır Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
14 Yoğunluk, özgül hacim, özgül ağırlık, bağıl yoğunluk kavramlarını örneklerle kavrar Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramlar
2 Birimler ve bazı bağımlı büyüklükler
3 Yoğunluk, özgül hacim, özgül ağırlık, bağıl yoğunluk.
4 Newton akışkanları ve diğer akışkanlar. Sıkışma (sıkışma modülü, ses hızı). Buharlaşma basıncı.
5 Hidrostatik esaslar
6 Hidrostatik esaslar
7 Düzlem yüzeyler, dalmış ve batmış yüzeylerde hesaplamalar
8 Sabit ivmeli öteleme hareketi, zorunlu dönme hareketi
9 Hidrodinamik esaslar
10 Ara Sınav
11 Süreklilik denklemi, akım çizgisi, basınç ve enerji çizgisi, bernouilli denklemi, lokal ve sürekli kayıplar, borularda akış (paralel, seri).
12 Akışkanların kinetiği
13 Akışkanların kinetiği
14 Boyut analizi ve benzerlik
Resources
Course Notes 1. Fundamentals of fluid mechanics, Munson <br>2. Akışkanlar mekaniği1-2, Kaan Edis <br>3. Akışkanlar mekaniği ders notları, Vedat Arı <br>4. Fluid Mechanics, Yunus A. ÇEngel
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 95
1. Kısa Sınav 1
1. Ödev 2
2. Kısa Sınav 2
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ödev 3 10 30
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5