Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Temel Motor Teknolojisi A OTE 102 2 4 + 2 5 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. VEZİR AYHAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Motor çalışma prensipleri, teorik ve gerçek çevrimler, motor sistemleri, sabit ve hareketli motor parçaları; görevleri, çalışma prensipleri, motor malzemeleri, motorculuk el aletleri, takım ve cihazlarını kullanarak motor parçalarının ölçülmesi, kontrollerinin yapılabilmesi ve standart değerlerle karşılaştırılabilmesi ile ilgili mesleki bilgi ve becerilerin öğrenciye kazandırılması

Course Content

Motor parçaları için kullanılan ölçü aletleri ve kullanımları, Motor çeşitleri ve çalışma prensipleri, İdeal gaz kanunlar ve teorik çevrimler, Teorik ve gerçek çevrimler, aralarındaki farklılıklar, Sabit ve hareketli motor parçaları, Yağlama, Soğutma, Ateşleme ve Yakıt sistemi, Motor parçalarının sökülmesi, ölçümü, kontrolleri ve montajı

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Motorda bulunan parçaların hangi alet ve cihazlarla ölçümlerinin yapabileceğine dair hüküm verir Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Deney / Laboratuvar, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav ,
2 Motor parçalarının ölçümlerini ve kontrollerini gerçekleştirir. Ölçülen motor parçalarının standart değerleri ile karşılaştırır Deney / Laboratuvar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 İdeal gaz kanunlarını, bunlarla ilgili hesaplamaları gerçekleştirir ve bu hesaplamaları teorik çevrimler ile ilişkilendirir Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Sözlü Sınav,
4 Sökülen sabit ve hareketli motor parçalarının montajını gerçekleştirir ve motoru çalıştırır Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Deney / Laboratuvar, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav ,
5 Yağlama sistemi ve elemanlarının görevlerini, çeşitlerini, malzemelerini ve çalışma prensiplerini açıklar ve sistemin parçalarının işlem sırasına göre söküp takılmasını gerçekleştirir Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Deney / Laboratuvar, Ödev, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Sabit motor parçalarını, görevlerini, malzemelerini, çeşit ve çalışma prensiplerini açıklar, parçalarnı işlem sırasına göre sökülüp takılmasını gerçekleştirir Deney / Laboratuvar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev,
7 Teorik ve gerçek çevrimleri, aralarındaki farklılıkları açıklar ve karşılaştırır Problem Çözme, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
8 Soğutma sistemi ve elemanlarının görevlerini, çeşitlerini, malzemelerini ve çalışma prensiplerini açıklar ve sistemin parçalarının işlem sırasına göre söküp takılmasını gerçekleştirir Deney / Laboratuvar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev,
9 Hareketli motor parçalarını hatırlar, görev, malzeme, çeşit ve çalışma prensiplerini açıklar, parçaların işlem sırasına göre sökülüp takılmasını gerçekleştirir Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Deney / Laboratuvar, Ödev, Sınav , Sözlü Sınav,
10 Motor çeşitlerini ve çalışma prensiplerini tanımlar ve anlatır Anlatım, Deney / Laboratuvar, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Taşıtlar, kısımları ve kullanım alanları
2 Motor parçaları için kullanılan ölçü aletleri ve kullanımları
3 Motor çeşitleri ve çalışma prensipleri [1] s. 1-44
4 İdeal gaz kanunlar ve teorik çevrimler [2] s. 93-115, [3] s. 3-21
5 Teorik ve gerçek çevrimler, aralarındaki farklılıklar [2] s. 145-150, [4] s.79-105
6 Sabit motor parçaları, sökme ve takma işlemleri [1] s. 415-437
7 Hareketli motor parçaları, sökme ve takma işlemleri
8 Soğutma sistemi ve elemanları, sökme ve takma işlemleri
9 Yağlama sistemi ve elemanları, sökme ve takma işlemleri
10 Ateşleme ve yakıt enjeksiyon sistemi elemanlarının incelenmesi, sökme ve takma işlemleri [1] s. 270-292, s. 338-375
11 Motor kataloglarını kullanarak standart değer tespiti
12 Motor parçalarının ölçümlerini ve kontrolleri
13 Ölçülen motor parçalarının standart değerleri ile karşılaştırması
14 Sökülen sabit ve hareketli motor parçalarının montajının tekrar yapılarak motorun çalıştırılması
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Öz, İ.H., Borat, O., Sürmen, A., “İçten Yanmalı Motorlar”, Birsen Yayınevi, İstanbul.
[2] Çetinkaya, S., “Termodinamik”, Nobel Yayınevi, 1999, Ankara.
[3] Safgönül B., Ergeneman, M., Arslan, H.E., Soruşbay, C., “İçten Yanmalı Motorlar”, Birsen Yayınevi, 1995, İstanbul.
[4] Sürmen, A., Karamangil, M.İ., Arslan, R., “Motor Termodinamiği”, Aktüel Yayınevi, 2004, İstanbul.
[5] Anonim, Toyota Katalog

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak X
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak X
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
1. Performans Görevi (Atölye) 30
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 4 4
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5