Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Işletme Yönetimi TEF 234 4 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator ASLAN ÇOBAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İşletmeciliğin temel kavramlarını ve genel bilgilerini öğrenme
Course Content Bu derste işletmeciliğin temel kavramları ve genel bilgileri güncel gelişmeler ışığında ele alınacak ve işletme fonksiyonları üzerinde durulacaktır
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşletmecilik temel kavramlarını anlayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 İşletmeyi sistem olarak kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 İşletme kuruluşu ve büyüklüklerini kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İşletme türleri ve hukuki yapılarını kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 İşletmenin, genel, temel, kolaylaştırıcı ve destaklayici fonksiyonlarını kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnsan ihtiyaçları ve özellikleri,İktisadi mal ve hizmetler, iktisadi faaliyetler, girişimcilik ve diğer kavramlar
2 İşletme kavramı, işletmenin genel ve özel amaçları İşletmeciliğin ve İşletme yönetiminin gelişimi
3 İşletmenin sistem olarak incelenmesi
4 İşletmelerin sınıflandırılması ve, hukuki yapıları
5 İşletmelerin kuruluşu ve kapasite
6 Yönetim kavramı ve yönetimin süreç, bilim, sanat ve meslek boyutu
7 Yönetim fonksiyonları (planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol)
8 Pazarlama Kavramı, pazarlama anlayışları ve pazarlama fonksiyonları
9 ARASINAV
10 Pazarlama karması: ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma
11 Üretim kavramı ve günümüz üretiminin özellikleri , üretim sistemleri ve üretim yönetimi
12 Finans kavramı, işletmenin finansal yapısı, finansman türleri, finansman kaynakları, finansal tablolar ve rasyolar
13 İşletmelerde insan kaynakları yönetimi
14 İşletmenin destekleyici fonksiyonları: ar-ge, halkla ilişkiler ve muhasebe
Resources
Course Notes Can, Halil vd. (2006) Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Yayınları, Ankara
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 2 2
Final 1 5 5
Total Workload 60
Total Workload / 25 (Hours) 2.4
dersAKTSKredisi 2