Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Istatistik TEF 232 4 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders öğrencilerin sayısal verilerle düşünmesine ve sayıların arkasında yatanları anlayarak yorumlamasına yardımcı olmayı, öğrencinin gerekli olduğu durumda uygun veri çözümleme yöntemini seçerek kullanabilme becerisini geliştirmeyi amaçlar
Course Content Bu ders veri analiz etme yöntemlerini, sayısal verileri inceleyen kuram ve teknikleri, iktisadi endeksleri, ekonomik seri ve parametrelerin yorumlanmasını, Olasılık dağılımlarının ve ihtimal hesaplarının yapılması,ve bunların iktisat, işletme ve yönetim faaliyetlerinde kullanıldığı alanları kapsar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İstatistik kuram ve tekniklerini öğrenen öğrenci, bu bilgi birikimini diğer derslerin istatistiksel bilgi altyapısında kullanacak ve iktisat ve yönetim problemlerine analitik olarak düşünüp çözüm önerileri sunabilecektir. Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İstatistiğin önemi, veri kaynakları, temel kavramlar
2 Verilerin toplanması
3 Verilerin işlenmesi, Seriler ve grafikler
4 Ortalamalar: Duyarlı Ortalamalar
5 Ortalamalar: Duyarlı Olmayan Ortalamalar
6 Değişkenlik ve bölünme şekli: Değişkenlik ölçüleri
7 Değişkenlik ve bölünme şekli: Toplanma Oranı, asimetri ve basıklık ölçümleri
8 Oranlar ve İndeksler: Mekan, Zaman, sabit ve değişik esaslı indeksler ve indekler arası geçişler
9 ARASINAV
10 İndeksler: basit ve bileşik fiyat ve miktar indeksi hesaplama yöntemleri
11 Olasılık ve bölünmeleri
12 Olasılık ve bölünmeleri
13 Binom, hipergeometrik ve poisson bölünmeleri
14 Normal bölünme
Resources
Course Notes
Course Resources Serper, Ö.(2004), Uygulamalı İstatistik I ve Uygulamalı İstatistik II, Bursa:Ezgi Kitabevi

Diğer Kaynaklar:
Özsoy, O. (2005), İktisatçılar ve İşletmeciler için İstatistik, Ankara:Siyasal Kitabevi.
Özkan, Y. (), Uygulamalı İstatistik.
Gürsakal, N.(1999), Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I, Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II, İstanbul:Alfa.
Der,A Handbook of Statistical Analyses using SAS, Wahington: Chapman &Hall/CRC.
Yamak, R. Ve Köseoğlu, M. (2006), Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri, Trabzon: Akasakal Kitap Kırtasiye.
Köseoğlu, M. (2006),Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri SORU BANKASI (KPSS, AÖ, Müfettişlik, Uzmanlık, Bankacılık ve Meslek Sınavlarına Hazırlık), Trabzon: Aksakal Kitap Kırtasiye.
Çepni, E.(2005), Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler Rehberi, Ankara:Seçkin Kitabevi.
Tekin, M., Çağlayan, E.(2003), Excel ile Temel Ekonometri, İstanbul: Der Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Total Workload 44
Total Workload / 25 (Hours) 1.76
dersAKTSKredisi 2