Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Rehberlik EBB 402 8 3 + 0 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET ÇARDAK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Rehberliğin Amaçları, Rehberliğin İlkelerini Anlama
Course Content (YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Rehberliğin Amaçları, Rehberliğin İlkeleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Rehberlikte temel tutum ve anlayış geliştirir Bireysel Çalışma, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 İlgili yönetmeliklere göre öğretmenlerin rehberlik hizmetlerindeki görev ve sorumluluklarını geliştirir. Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğin yeri,önemi ve işlevini ifade eder Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri
3 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
4 Rehberliğin Amaçları
5 Rehberliğin İlkeleri
6 Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik
7 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi
8 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi
9 Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi
10 Ara Sınav
11 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları
12 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma
13 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Değerlendirme
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources KARAHAN Fikret, SARDOĞAN Mehmet, Psikolojik Danışma Ve Psikoterapide Kuramlar, Nobel Yayınları, Ankara,2000.
TAN Hasan,Psikolojik Yardım İlişkileri Danışma ve Pisikoterapi, Meb. Yayınları, Ankara 1990.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Total Workload 81
Total Workload / 25 (Hours) 3.24
dersAKTSKredisi 3