Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretmenlik Uygulamasi TEF 402 8 2 + 6 5 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET ZENGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, öğretmen adayı öğrencilerin uygulama yapacağı okulda öğrenme öğretme sürecinde gözlem uygulama ve değerlendirme yapmasını sağlamaktır.
Course Content Yıllık,günlük,ünite planlarının hazırlanması,atölye dersleri,seçilen okullarda uygulama yapılması ve uygulamaların değerlendirilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitim/öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde öğretmen adayından beklenen ve yapılması gereken etkinlikleri uygulamalı olarak yapma becerisini kazanır Anlatım, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yıllık plan örneğinin hazırlanması
2 Günlük plan örneğinin hazırlanması
3 Ünite planı örneğinin hazırlanması
4 Atölye dersi ve normal teknik bir ders için zümre toplantı örneğinin hazırlanması
5 Öğretmenler tarafından derslerde doldurulan “sınıf defteri” örneğ
6 Uygulama yapılan okullarda karşılaşılan problemlerin tespiti
7 Takip edilen dersle ilgili değerlendirme ve önerilerin sunulması
8 Uygulama okulunun değerlendirilmesi
9 Öğretmenlerin yaptıkları/karşılaştıkları diğer işlemlere ilişkin örnek işlemlerin hazırlanması
10 Öğretmenlerin yaptıkları/karşılaştıkları diğer işlemlere ilişkin örnek işlemlerin hazırlanması
11 İki farklı konuda örnek ders anlatımı için ders notunun hazırlanması
12 İki farklı konuda örnek ders anlatımı için ders notunun hazırlanması
13 Örnek derslerle ilgili sınav sorularının hazırlanması
14 Hazırlanan soruların cevap anahtarının hazırlanması
Resources
Course Notes Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Rehberi
Course Resources MEB mevzuatı
Mesleki eğitim teknikleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 97
1. Kısa Sınav 1
1. Ödev 1
2. Kısa Sınav 1
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 4 4
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5