Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Okul Deneyimi II TEF 401 7 1 + 4 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET ZENGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, öğretmen adayı öğrencilerin uygulama yapacağı okulda öğrenme öğretme sürecinde gözlem uygulama ve değerlendirme yapmasını sağlamaktır
Course Content Sınıf içi öğretimde kullanılabilecek kısa süreli etkinlikler planlar,öğrenme ve gelişme açısından öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları karşılaştırır ve konuyu pratikle ilişkilendirir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrencilerin anlama düzeylerine uygun değerlendirme materyali hazırlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Öğrenme ve gelişme açısından öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları karşılaştırır Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
3 Hedef davranışlara uygun yöntem ve teknikleri belirler Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Öğrencilerin derslere etkin katılımı için etkinlikler düzenler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Uygun araç - gereç ve materyalleri seçebilir ve hazırlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
6 Hedef davranışlara ulaşma düzeyini değerlendirir Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
7 Konuyu pratikle ilişkilendir Tartışma, Anlatım, Örnek Olay, Soru-Cevap, Performans Görevi, Sınav , Ödev,
8 Sınıf içi öğretimde kullanılabilecek kısa süreli etkinlikler planlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dönem Planı
2 Yönerge ve Açıklamalar
3 Soru Sorma Alıştırmaları
4 Dersin Yönetimi ve Sınıfın Kontrolü
5 Öğrenci Çalışmalarının Değerlendirilmesi
6 Ders Kitaplarından Yararlanma
7 Grup Çalışmaları
8 Çalışma Yapraklarının Hazırlanması ve Kullanılması
9 Değerlendirme ve Kayıt Tutma
10 Test Hazırlama, Puanlama, Analiz
11 Öğretimde Benzetimlerden Yararlanma
12 Dersi Planlama
13 Etkinlikleri Sıraya Koyma
14 Okul Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Resources
Course Notes Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Rehberi
Course Resources MEB mevzuatı
Mesleki eğitim teknikleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 97
1. Kısa Sınav 1
1. Ödev 1
2. Kısa Sınav 1
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 3 3
Total Workload 70
Total Workload / 25 (Hours) 2.8
dersAKTSKredisi 3