Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme EBB 216 4 3 + 2 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Yrd.Doç.Dr. MURAT KAPSIZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective öğretim ve öğrenme ilkelerini kavrama ve öğretim yöntemlerini yeniden ve etkili kullanabilmeyi sağlamak Ve Eğitim ve öğretimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramları tanıyarak, ölçmede geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme tekniklerini nasıl kullanacağını öğrenir, ölçme sonuçları ile ilgili istatistiksel yöntemleri kullanmayı bilir.
Course Content ÖĞRENME ÖĞRETME İLKELERİ,ÖĞRETMEN SORUMLULUKLARI,ÖĞRETİMİN PLANLANMASI,EĞİTİMDE HEDEF,ÖĞRETİM ARAÇLARI,SINIF YÖNETİMİ,SINIFTA DİSİPLİN SAĞLAMA VE EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ KAVRAMLAR, ÖLÇMEDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK, ÖLÇME TEKNİKLERİ, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER, DUYUŞSAL ALAN DAVRANIŞLARININ ÖLÇÜLMESİ, PSİKO-MOTOR DAVRANIŞLARIN ÖLÇÜLMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME, SORU HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 METOD VE TEKNİKLERİ KULLANABİLECEK BECERİLERİ GELİŞTİRİR Proje Temelli Öğrenme , Bireysel Çalışma, Proje / Tasarım,
2 TEMEL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KARŞILAŞTIRIR Anlatım, Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
3 EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ TEMEL KAVRAMLARI VE FİKİRLERİ BİLİR Anlatım, Sınav ,
4 PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİNİ ANLAR Anlatım, Sınav ,
5 TEMEL ÖĞRENME MOTOD VE TEKNİKLERİNİ ÖĞRENİR Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
6 EĞİTİM PROGRAMINI NASIL GELİŞTİRECEĞİNİ ÖĞRENİR Anlatım, Sınav ,
7 DERS PLANINI NASIL HAZIRLAYACAĞINI ÖĞRENİR Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 ÖĞRENME VE ÖĞRETME İLKELERİ
2 EĞİTİM PROGRAMININ TEMEL ÖĞELERİ
3 EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA
4 PROGRAM GELİŞTİRMENİN FELSEFİ TEMELLERİ
5 ÖĞRETME - ÖĞRENME STRATEJİ VE MODELLERİ
6 ETKİLİ ÖĞRENME VE ÖĞRETİMİN GENEL İLKELERİ
7 ÖĞRETİM STRATEJİ,YÖNTEM VE TEKNİKLERİN ETKİLİ KULLANILMASI
8 ÖĞRETİM VE ÖĞRENME STRATEJİLERİ
9 BAŞLICA ÖĞRETME –ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI
10 ARA SINAV
11 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
12 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
13 DOĞRUDAN ÖLÇME, DOLAYLI ÖLÇME, ÖLÇEK, ÖLÇÜT, BAĞIL VE MUTLAK ÖLÇÜT, ÖLÇMEDE HATA TÜRLERİ VE ÖLÇEK ÇEŞİTLERİ (SINIFLAMA, SIRALAMA, EŞİT ARALIKLI VE ORANLI ÖLÇEKLER) MUTLAK VE BAĞIL DEĞERELNDİRME
14 SÖZLÜ SINAVLAR, KISA CEVAP TESTLERİ, DOĞRU YANLIŞ TESTLERİ , EŞLEŞTİRMELİ TESTLER VE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER
Resources
Course Notes ESKİCUMALI AHMET VE İŞMAN AYTEKİN (2005) ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME, PEGEM A YAYINCILIK ANKARA.
Course Resources DEMİREL ÖZCAN (2008)Öğretme Sanatı : Öğretim İlke ve Yöntemleri PEGEM A YAYINCILIK, ANKARA
HESAPÇIOĞLU MUHSİN (1994)Öğretim İlke ve Yöntemleri. Beta Basın Yayın Dağıtım,İstanbul.
Turgut M. Fuat (1984) Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Saydam Matbaacılık 3. Baskı Ankara
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 82
Total Workload / 25 (Hours) 3.28
dersAKTSKredisi 4