Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kimya KIM 111 1 3 + 0 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ OSMAN AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bilimin diğer bir çok alanıyla ve insanın uğraştığı bir çok alanla ilgili olan kimya dersinin öğrencilere teorik olarak kavratılması

Course Content

Madde ve özellikleri, atom ve atomun yapısı, periyodik tablo, kimyasal reaksiyonlar, sıvılar, katılar, gazlar, çözeltiler ve denge, asitler-bazlar ve çözünürlük dengeleri, elektrokimya.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Entalpi, entropi, iç enerji gibi termokimyasal terimleri kavrar Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
2 Gazlar, sıvılar ve katıları ayırt edebilme özelliğini anlar Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Ölçme ve temel birim sistemlerini öğrenir Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Periyodik cetvel yardımıyla maddelerin çeşitli özeliklerini öğrenerek tanımlar Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Kimyasal denge ve kinetik konuları yardımıyla reaksiyon oluşumlarını kavrar Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 Kimyanın temel metotlarını ve önemini kavrar Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Madde ve Özellikleri [1] Sayfa 1-21
2 Atomun Yapısı ve Özellikleri [1] Sayfa 33-54
3 Periyodik Tablo ve Özellikleri [1] Sayfa 317-340
4 Kimyasal Bağlar [1] Sayfa 353-389
5 Kimyasal Reaksiyonlar ve Hesaplamalar [1] Sayfa 99-118
6 Katılar, Sıvılar [1] Sayfa 433-458
7 Gazlar [1] Sayfa 169-198
8 Sulu Çözeltiler [1] Sayfa 134-140
9 ARASINAV
10 Karışımlar [1] Sayfa 140-155
11 Kimyasal Kinetik [1] Sayfa 512-542
12 Kimyasal Denge [1] Sayfa 552-578
13 Asitler ve Bazlar (Sulu Çözeltilerde Denge) [1] Sayfa 630-655
14 Elektrokimya [1] Sayfa 732-760
Resources
Course Notes <p>[1] Petrucci, H.R., Harwood, S.W., &ldquo;Genel Kimya&rdquo; &Ccedil;ev. Uyar.T., Palme Yayıncılık, 1995, Ankara.</p>
Course Resources

[2] Aydın, A.O., Sevinç, V., Şengil, İ.A., “Temel Kimya” Değişim Yayınları, 2010, Adapazarı
[3] Sarıkaya, Y., Erdik, Y., “Genel Kimya” Gazi Kitap evi, 1999, Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Total Workload 63
Total Workload / 25 (Hours) 2.52
dersAKTSKredisi 3