Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretmenlik Mesleğine Giriş EBB 111 1 3 + 0 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Yrd.Doç.Dr. MESUT DURAT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BİLİMLERİ HAKKINDA GENEL BİR BİLGİYE VE ÖNGÖRÜYE SAHİP OLMALARINI SAĞLAMAK
Course Content Öğretmenlik mesleğinin özellikleri,sınıf ve okul çevresi,eğitimin bazı alanlarla ilişkisi(psikoloji,felsefe,hukuk),türk eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 EĞİTİMİN SOSYAL, POLİTİK VE EKONOMİK TEMELLERİNİ AÇIKLAR Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE GENEL İŞLEYİŞİNİ ÖRNEKLER Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİNİ SIRALAMA Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 SINIF VE OKUL ÇEVRESİNİ TANIMLAR Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 EĞİTİMİN BAZI ALANLARLA (PSİKOLOJİ,FELSEFE,HUKUK,EKONOMİ) İLİŞKİLERİNİ YORUMLAR Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 EĞİTİMDE ALTERNATİF BAKIŞ AÇILARINI KARŞILAŞTIRIR Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 MESLEK KAVRAMINI AÇIKLAMA Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 GİRİŞ
2 EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ
3 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ
4 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ
5 SINIF VE OKUL ÇEVRESİ
6 EĞİTİMDE ALTERNATİF BAKIŞ AÇILARI
7 EĞİTİMİN SOSYAL TEMELLERİ
8 EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ
9 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ve FELSEFESİ
10 ARA SINAV
11 EĞİTİM VE HUKUK
12 EĞİTİM VE EKONOMİ
13 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ
14 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE MODELLER
Resources
Course Notes
Course Resources ERDEM, MÜNİRE(2007)EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ANKARA ARKADAŞ YAYINLARI
BAŞARAN,İ.ETHEM(2007)EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ANKARA EKİNOKS YAYINLARI
ŞİŞMAN,MEHMET(2006)EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ ANKARA PEGEM A YAYINCILIK
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 4 4
Total Workload 81
Total Workload / 25 (Hours) 3.24
dersAKTSKredisi 3