Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilim ve Araştirma Etiği EFG 004 0 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AHMET SAKİN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MİTHAT TAKUNYACI, Dr.Öğr.Üyesi AHMET SAKİN,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Dersin Amacı

Bilimin doğası,gelişimi ve temel kavramlarını bilmek ve açıklamak. Bilimsel araştırmanın temel özelliklerini ve ilkelerini tanımlayabilme. Etik kavramı ve etik teorilerini açıklama. Araştırma etiğinin temel özelliklerini ve kavramlarını açıklayabilme.

 

Course Content

Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın; editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurallar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma; yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilim, bilimin doğası ve gelişimini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
2 Bilimsel araştırmanın tanımını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
3 Bilimsel araştırma kuramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
4 Bilimsel araştırma yöntemlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
5 Etik kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
6 Etik teorileri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
7 Araştırma ve yayın etiğini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
8 Araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
9 Yazarlık ve telifle ilgili ( taraflı yayın; editörlük, hakemlik vs.) etik sorunları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
10 Yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
11 Araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kuralları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
12 Etik ihlallerin tespitinde izlenecek yolları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
13 Araştırma yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
14 Araştırma yayın etiği ihlallerini tespit eder ve değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim, bilimin doğası ve gelişimi
2 Bilimsel araştırmanın tanımı
3 Bilimsel araştırma kuramları
4 Bilimsel araştırma yöntemleri
5 Etik kavramı
6 Etik teorileri
7 Araştırma ve yayın etiği
8 Araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlaller
9 Yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın; editörlük, hakemlik ve etik;
10 Yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar
11 Araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurallar;
12 Etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar
13 Araştırma yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler
14 Tartışma ve değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Ertekin, Cumhur ve Diğerleri (2002). Bilimsel araştırmada etik ve sorunları, Ankara : Türkiye Bilimler Akademisi,

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 3 39
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Uygulama) 1 3 3
Total Workload 77
Total Workload / 25 (Hours) 3.08
dersAKTSKredisi 3