Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bağimlilik ve Bağimlilikla Mücadele EFG 001 0 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA DEMİR KAYMAK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA DEMİR KAYMAK,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Bu dersin amacı, günümüzde sıkça kullandığımız bağımlılık, bağımlılıkla mücadele, teknolojinin olumsuz etkilerine yönelik farkındalık oluşturmak, teknolojinin olumsuz etkileri ile baş etme stratejilerini ve doğru teknoloji kullanımını kazandırmaktır.

Course Content

Bu dersin içeriği, Temel kavramlar, bağımlılık kavramı, bağımlılıkla mücadele yöntemi, teknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri, bağımlılık; internet, oyun, akıllı telefon ve sosyal ağ bağımlılığı, sanal zorbalık nedir, türleri, yaygınlığı, araştırmalar, öğrencilere ailelere ve öğretmenlere yönelik farkındalık ve baş etme stratejilerinden oluşmaktadır.

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bağımlılığı ve Teknolojinin olumsuz etkilerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Bağımlılıkla mücadele yollarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Bağımlılık ve Teknolojinin olumsuz etkilerine yönelik önlem alabilir. Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Ödev,
4 Tütün, Alkol, madde ve teknoloji bağımlılığına yönelik farkındalık kazandırabilir. Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Bağımlılıkla mücadele edebilir. Rol Oynama, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel kavramlar, teknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri, bağımlılık
2 Bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele, eylem planları ve yöntemler
3 Türkiye'de bağımlııkla mücadele ve yeşilay
4 İnternet kullanımında bağımlılık özellikleri, İnternet bağımlılığının ölçülmesi, İnternet, oyun, akıllı telefon ve sosyal ağ bağımlılığı işaret ve semptomları
5 İnternet bağımlılığında öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere yönelik farkındalık ve baş etme stratejileri
6 Oyun bağımlılığına karşı öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere yönelik farkındalık ve baş etme stratejileri
7 Akıllı telefon bağımlılığına karşı öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere yönelik farkındalık ve baş etme stratejileri
8 Arasınav
9 Sosyal ağ bağımlılığına karşı öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere yönelik farkındalık ve baş etme stratejileri
10 Sanal zorbalık nedir?, Genel zorbalıkla arasındaki farklar, Sanal zorbalık türleri, Sanal zorbalık araçları
11 Sanal zorbalığa yönelik öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere yönelik farkındalık ve baş etme stratejileri
12 Teknoloji aile stili
13 NOMOFOBİ
14 Okul kültürü oluşturma, Politika ve kanunlar
Resources
Course Notes
Course Resources

Ayas, T. ve Horzum, M. B. [Ed.] (2016). Teknolojinin olumsuz etkileri. Ankara: Vize Yayıncılık.

Rogers, V. (2010). Cyberbullying: Activities to help children and teens to stay safe in a texting, twittering, social networking world. Jessica Kingsley Publishers.

Kowalski, R. M., Limber, S., Limber, S. P., & Agatston, P. W. (2012).Cyberbullying: Bullying in the digital age. John Wiley & Sons.

Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2014). Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying. Corwin Press.

 Li, Q., Cross, D., & Smith, P. K. (Eds.). (2011). Cyberbullying in the global playground: Research from international perspectives. John Wiley & Sons.

Willard, N. E. (2007). Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress. Research Press.

Young, K. S., & de Abreu, C. N. (Eds.). (2010). Internet addiction: A handbook and guide to evaluation and treatment. John Wiley & Sons.

Johnson, N. F. (2012). The multiplicities of internet addiction: The misrecognition of leisure and learning. Ashgate Publishing, Ltd..

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 30
1. Proje / Tasarım 30
1. Ara Sınav 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 7 7
Ödev 1 3 3
Proje / Tasarım 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 82
Total Workload / 25 (Hours) 3.28
dersAKTSKredisi 3