Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seçimli Yabanci Dil (Ingilizce Vi) ADE 414 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ZEKİ KÜP
Course Lecturers
Course Assistants Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı
Course Category
Course Objective Farklı yabancı dil sınavlarında çıkan soru türlerini çözmede beceri edinmek
Farklı türde metinler üzerinde konuşup çeviri yapabilmek
Course Content Farklı sınav türlerine ait soruların çözülmesinde beceri kazanmak
Farklı türde metinleri okuyup yorumlamak, üzerinde konuşup çeviri ypmak
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yabancı dil sınavlarındaki soru türlerini anlama ve soruları çözmede deneyim kazanma Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Okuduğunu anlama ve kelime bilgisi alanlarındaki bilgi düzeyinin artması Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav ,
3 Kelimeleri ezberlemektense cümle içinde kullanarak daha etkili bir şekilde kazanımını sağlamak Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Ödev,
4 İngilizce gramer bilgisini ,verilen alıştırmalarda etkili bir şekilde kullanabilmek Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav ,
5 Yabancı dili etkili bir şekilde kullanmak için,yabancı dildeki form,anlam ve fonksiyon bilgisini farklı aktiviteler yoluyla uygulayabilmek Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Performans Görevi,
6 Farklı soru tipleriyle yabancı dil bilgisini test edebilmek Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
7 Çeşitli metinler üzerinde çeviri yapabilmek Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Çeşitli metinleri okuyup anlamak, çıkarımlar yapmak ve fikir öne sürebilmek Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Cloze test exercises / The Curse of Mummy
2 Cloze test exercises / Addicted to Net
3 Sentence Completion / The Uncommon Cold
4 Paragraph Study / Gene Theraphy
5 Dialog Completion / Teeange Runaways
6 Identifying irrelevant sentence within a paragraph / Tough on Drugs
7 YDS Sample Test / Deforestation
8 Ara Sınav
9 Translation from Turkish to English / Genetically Modified Crops
10 Translation from Turkish to English / Lie Detectors
11 YDS Practice / Pride and Prejudice
12 YDS Practice / Scuba Safety
13 YDS Practice / Opening a Small Business
14 Brand Power Brand Image
Resources
Course Notes Reading For The Real World III
Course Resources Strategies for KPDS, Esen Yayınları
Farklı sınav türlerine ait sorulardan derlenen ders notları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur.
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir.
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır.
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir.
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 105
Total Workload / 25 (Hours) 4.2
dersAKTSKredisi 5