Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çeviri A/T II ADE 301 5 4 + 0 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MUHARREM TOSUN
Course Lecturers Prof.Dr. MUHARREM TOSUN,
Course Assistants

Arş. Gör. Atilla Kurnaz

Course Category
Course Objective

Öğrencilerin Almancadan Türkçeye çeviri becerilerini geliştirmek ve pekiştirmek. Çeviriler üzerinden öğrencinin genel kültürünü geliştirmesini ve bilgilenmesini sağlamak.

Course Content

Çeşitli konularda Almanca yazılmış metinler Türkçe’ye çevrilir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çeviri edimini örneklerle tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Çeviri yöntemlerini karşılaştırarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
3 Erek okur ve çeviri politikasına göre uygun çeviri yöntemini belirler. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Almanca’dan Türkçe’ye etik değerleri gözeterek yazılı çeviri yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Çeviri eyleminde yapmış olduğu tercihleri bilimsel ve kültürel dayanaklara başvurarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Yaptığı çeviriyi başka çevirilerle karşılaştırarak eleştirir. Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tägliche Zeitungsschriften
2 Tägliche Zeitungsschriften
3 Tägliche Zeitungsschriften
4 Tägliche Zeitungsschriften
5 Tägliche Zeitungsschriften
6 Tägliche Zeitungsschriften
7 Tägliche Zeitungsschriften
8 Tägliche Zeitungsschriften
9 ARASINAV
10 Literarische Texte
11 Literarische Texte
12 Literarische Texte
13 Literarische Texte
14 Literarische Texte
Resources
Course Notes <p> Muharrem Tosun&acute;un &ccedil;eşitli gazete, dergi vb. kaynaklardan derlediği g&uuml;ncel haber metinleri ve edebi metinler.</p>
Course Resources

Die Welt; Die Zeit;
Der Spiegel; Deutsche Welle;

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 168
Total Workload / 25 (Hours) 6.72
dersAKTSKredisi 7