Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Dilbilim ADE 309 5 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. DİLEK KIZILTAN
Course Lecturers Öğr.Gör. DİLEK KIZILTAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Mehmeh Halit ATLİ

Course Category
Course Objective

Karşılaştırma Dilbiliminin önemini kavrama ve yapılacak örneklerle dersi anlam

Course Content

Almanca ve Türkçe dilbilimi kurallarının karşılaştırılarak öğrencilere belirli bir bilgi düzeyinin kazandırılması. Farklılık gösteren tarihsel yanlarının yanı sıra tarihsel ortaklıklarının tespit edilmesi amaçlanır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Karşılaştırmalı dil biliminin, en eski dilbilimi alanı olduğunu kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Karşılaştırmalı dilbiliminin ana unsurlarını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Karşılaştırmalı dilbilimini, dil öğretimine uygular Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
4 Karşılaştırma dilbilimi yardımıyla, diller arasındaki farkı kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Dilleri Karşılaştırarak ana dilini daha iyi kavrar. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Yabancı dili daha iyi ve kolay edinir. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Karşılaştırmalı Dilbiliminin Tarihçesi
2 Bir dilin ana unsurları
3 Dilin Yapısı
4 Dilin ses yapısı
5 Dilde anlam
6 Dilde Kelime Üretimi
7 Almancada ve Türkçe ön ve son ekler
8 Almanca da ve Türkçe de yüklemlerin yapısı
9 Arasınav
10 Almanca da ve Türkçe de sözcük üretimi
11 Almanca da ve Türkçe de çoğul yapısı
12 Almanca da ve Türkçe de ilgeçler
13 Almanca da ve Türkçe de partikeller
14 Almancanın ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki konumu ve önemi
Resources
Course Notes <p>Kuthan Kahramant&uuml;rk:Nominale Wortbildungen und Nominalisierungen im Deutschen und im T&uuml;rkischen</p>
Course Resources

[1] F. de Saussure (2001); Basic Questions of the General Linguistics , Gruyter Verlag. 
[2] Gerhard Helbig (1989); History of modern linguistics , Verlag für Sozialwissenschaften.
[3] John Lyons (1975), New perspectives in linguistics , Verlag für Sozialwissenschaften.
[4] Klaus Peter Klein: General Problems of Linguistics
[5] Emili Benveniste: General Problems of Linguistics, YKB Yayınları, 1995

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir.
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6