Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Dilbilgisi I ADE 105 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. MAHMUD SAMİ TÜRK
Course Lecturers Öğr.Gör. MAHMUD SAMİ TÜRK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Dilin yapısını dili kullanabilme becerisini geliştirebilecek şekilde anlatmak

Course Content

 Sıfat cekimlerinden başlayarak tüm yan cümleler ve Konjunktiv 1.2

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve anlama gibi temel yetilerde, bu zamana kadar kazandıkları yabancı dil edinimlerini Almanca Dilbilgisi kurallarına bağlı olarak doğru bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek düzeye gelmiş olma. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Partizipien, Partizip I
2 Partizipien, Partizip I
3 Rektion der Verben
4 Verben mit Akkusativ, Dativ und Genitiv
5 Verben mit Präpositionalobjekt
6 Verben mit Präpositionen
7 Gebrauch dieser Verben
8 Temporale Nebensätze
9 ZWISCHENPRÜFUNG
10 Gleichzeitigkeit
11 Vorzeitigkeit
12 Nachzeitigkeit
13 Konjunktiv II
14 Gebrauch der Konjunktiv II
Resources
Course Notes <p>Almanca Dilbilgisi Ders Notları</p>
Course Resources

  1) Greyer, Schmitt(2012): Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Hueber Verlag 

 2)Reimann, Monika (2012): Grundstufen Grammatik für DaF, Hueber Verlag

 3)ZENGİN, Eyüp (2006), Übungen zur Deutschen Grammatik, Sakarya Kitabevi, Sakarya.

 

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir.
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 122
Total Workload / 25 (Hours) 4.88
dersAKTSKredisi 5