Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Metindilbilim I AMT 203 3 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. İLYAS ÖZTÜRK
Course Lecturers Prof.Dr. İLYAS ÖZTÜRK,
Course Assistants

-

Course Category
Course Objective

Metin türlerini,yapısını irdelemek. Metindilbilimcilerin görüşleri bağlamında metin yapılarını ve tanımlarını betimlemek. Metindilbilim ile Dilbilim arasındaki ilintiden hareketle "Metindilbilimcilerin” yorumlarını karşılaştırmak. Bu bağlamda çevirinin ham maddesi olan metni tüm yönleri ile tanıtmak ve analiz etmek, sınıflandırmak, yorumlamak ve eleştirmek

Course Content

1. metnin Tanımı ve Temel Unsurları

2.Metin Kriterleri (Textkriterien)

3.Metin Üretimi (Textproduktion)

4.Metin Analizleri  (Textanalysen)

5.Metin Yorumlanması ( Textinterpretationen)

6.. Metin İçi ve Metin Dışı Unsurlar (Textinterne und Textexterne Bedingungen)

7.Konu-Anafikir Yapıları (Thema-Rhema-Strukturen)      

8.Metin Türleri (Textsorten)         

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Alıştırma ve Uygulama, Portfolyo,
3 Gösteri, Proje / Tasarım,
4
5 Çev iribilim kuram ve y6öntemlerini kazqanmaları;Bu bağlamda Mütercim-Tercümanlık bölümü öğrencilerinin Almanca’nın yanında, iki yabancı dili daha (İngilizce/Rusça) yeterli ve yetkin biçimde kazanmış olmaları; Tartışma, Ödev,
6 Anlatım, Tartışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Metin Unsurları (Textelemente)
2 Metnin Tanımı ve Temel Unsurları
3 Metin Kriterleri (Textkriterien)
4 Metin Üretimi (Textproduktion)
5 Metin Analizleri (Textanalysen)
6 Metin Yorumlanması ( Textinterpretationen)
7 Metin İçi ve Metin Dışı Unsurlar (Textinterne und Textexterne Bedingungen)
8 Konu-Anafikir Yapıları (Thema-Rhema-Strukturen)
9 Metin Türleri (Textsorten)
10 Metinlerarasılık
11 Farklı Metinlerin Çevirideki Sorunları
12 Metinlerin Farklı Dillerde Yansımaları
13 Metin Üretim Stratejileri
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Farklı metin t&uuml;rlerini sınıfta irdelemek ve &ccedil;eviriye uyarlama&nbsp; &ccedil;alışmaları</p>
Course Resources

İ. Öztürk  : Metindilbilim (Ders Notları )

Gyde Hansen :  Textlinguistische gebrauchstexten  Nyt  Nordisk  Forlag  ASrnold  Busck  Kopenhagen

Rainer E. Wicks : Vom text zum Projekt Cornelsen verlag Berlin

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 4