Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Multimedya Çevirleri II AMT 334 6 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN,
Course Assistants

ARŞ. GÖR. SEDA KOÇLU

Course Category
Course Objective

Görsel İşitsel alandaki çeviri faaliyetlerini tanımak, bu alanda kullanılan araçları öğrenmek ve uygulayabilmek.

Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 ALTYAZI, DUBLAJ VE DTP HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUR Anlatım, Performans Görevi,
2 SUBTİTLE WORKSHOP ÖĞRENİR Gösterip Yaptırma, Performans Görevi,
3 YOUTUBE ALTYAZI, DUBLAJ, KANAL AÇMA VE YAYINCILIK KONULARINI ÖĞRENİR Gösterip Yaptırma, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 MULTİMEDYA DERSİNE GİRİŞ
2 GÖRSEL İŞİTSEL METİNLERİ TANIMAK
3 GÖRSEL İŞİTSEL METİNLER ÜZERİNDE ÇEVİRİ TEKNİKLERİ VE ELEŞTİRİSİ
4 SUBTİTLEWORKSHOP PROGRAMINI TANIMAK
5 SUBTİTLEWORKSHOP PROGRAMIYLA UYGULAMA 1
6 SUBTİTLEWORKSHOP UYGULAMA 2
7 YOUTUBE ALTYAZI ÇEVİRİLERİ
8 ALTYAZI VE DUBLAJ ÇEVİRİLERİ MOBİLE UYGULAMALARI
9 ALTYAZI VE DUBLAJ ÇEVİRİLERİ MOBİL UYGULAMALARI 2
10 ALTYAZI VE DUBLAJ ÇEVİRİLERİ MOBİL UYGUALAMA 3
11 FİLM ÇEVİRİLERİ GRUP ÇALIŞMASI 1
12 REKLAM FİLMİ ALTYAZI ÇEVİRİSİ 1
13 KURUM ŞİRKET ÜRÜN TANITIM FİLMİ DUBLAJ VE ALTYAZI ÇEVİRİSİ
14 FİNAL
Resources
Course Notes
Course Resources

Notlar ders içerisinde teslim edilmektedir.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
2. Performans Görevi (Uygulama) 10
1. Ödev 10
2. Ödev 10
3. Ödev 40
4. Ödev 20
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Proje / Tasarım 5 3 15
Final 1 2 2
Total Workload 145
Total Workload / 25 (Hours) 5.8
dersAKTSKredisi 4