Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uygulamali Çeviri Atölyesi II AMT 344 6 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ ŞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencilerin gerçekçi uygulama örnekleriyle, eğitimleri süresince edindikleri teorik bilgileri uygulamaya yansıtmaları istenecektir. Bu sayede sektörü ve çeviri uygulaması alanlarını tanımaları amaçlanmaktadır. 

Course Content

Çevirinin farklı türleri ve çeşitli uzmanlık alanlarındaki metin örnekleri üzerinden uygulamalı çeviri çalışmalarının yapılması. 

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Atölye çalışmalarının amacı ve işleyişi hakkında bilgilendirme
2 Atölye Konusu 1 - Ön Araştırma
3 Atölye Konusu 1 - Çeviri Süreci
4 Atölye Konusu 1 - Süreç Değerlendirme ve Düzeltme
5 Atölye Konusu 2 – Ön Araştırma
6 Atölye Konusu 2 – Çeviri Süreci
7 Atölye Konusu 2 – Süreç Değerlendirme ve Düzeltme
8 Ara Sınav
9 Atölye Konusu 3 – Ön Araştırma
10 Atölye Konusu 3 – Çeviri Süreci
11 Atölye Konusu 3 – Süreç Değerlendirme ve Düzeltme
12 Atölye Konusu 4 - Ön Araştırma
13 Atölye Konusu 4 – Çeviri Süreci, Değerlendirme ve Düzeltme
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Ammann, Margret– Akademik Çeviri Eğitimine Giriş, 2008

Eruz, Sakine - Akademik Çeviri Eğitimi, 2000

Coşkun, Hasan Mesleki Terimler Sözlüğü Türkçe-Almanca Almanca-Türkçe, 1998

Ulusoy, Zafer Almanca/Türkçe - Türkçe/Almanca Teknik Terimler Sözlüğü, 1998

Çakar, Sait Hukuk Sözlüğü, Türkçe - Almanca / Almanca – Türkçe

Gültekin, Tekin Uluslararası Almanca Yazışma Teknikleri ve Terminolojisi, 1997

Uzmanlık Alanlarına Uygun Ders Materyali 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Atölye) 25
2. Performans Görevi (Atölye) 25
3. Performans Görevi (Atölye) 25
4. Performans Görevi (Atölye) 25
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6