Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uygulamali Çeviri Atölyesi I AMT 345 5 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Türkan ÖZTÜRK

Course Category
Course Objective

Ders kapsamında çevirinin farklı türleri ve çeşitli uzmanlık alanlarındaki metin örnekleri üzerinden, çeviri çalışmaları yapılacaktır. Gerçekçi uygulama örnekleriyle, eğitiminiz süresince edindiğiniz teorik bilgileri uygulamaya yansıtmanıza olanak sunmak ve bu sayede çeviri alanlarını, sektör beklentilerini ve uygulamalarını tanımanız amaçlanmaktadır. 

Course Content

Bu ders kapsamında farklı uzmanlık alanlarına dair hacimli metinler gruplar halinde bölünmüş öğrencilere paylaştırılarak, Çeviri amaçlı metin çözümlemesi, Çeviri projesi bağlamında görev dağlımı , Ortak veri tabanı oluşturma ve kullanma, Bilgisayar destekli çeviri araçlarından faydalanma, Çeviri projelerinde sorumluluk alma ve üstesinden gelme, Zaman ve iş yükü yönetimini uygulamalı öğrenme, Redaksiyon gibi çalışmalar yürütülecektir.

Derslerde öğrenciler tam zamanlı çalışma koşullarında iş yükünü üzerlerine alacaktır. Paylaştırılan sorumluluklar çerçevesinde doğrudan çeviri uygulaması gerçekleştirilecek ve ürün ortaya çıkarma odaklı çalışmalar sergilenecektir. Bu doğrultuda dönemlik ders saatleri birleştirilerek projelerin tamamlanmasına göre dönem içinde her biri 6-9 saat sürecek, 4-6 seans gerçekleştirilecektir. Çalışmalar Fen Edebiyat Fakültesi D Blok, Bilgisayar Laboratuarında gerçekleştirilecektir. Ölçme-değerlendirme ise atölye içerisindeki aktif çalışmalarla ve ortaya çıkacak olan ürünle değerlendirilecektir. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çevirmenlik mesleğinin uygulamasına yönelik genel görünüm kazanmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
2 Metin türlerine, çeviri görevlerine göre çeviri yaklaşımları geliştirmeyi öğrenmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Performans Görevi,
3 Özgül bir işleve sahip metin yaratımı konusunda; biçim ve biçemsel olarak edinç kazanmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
4 Çeviri projesi kapsamında bir grup içerisinde organize olmayı, iş bölümünü gerçekleştirmeyi öğrenme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
5 Kalite, çeviri işini teslim etme, hesap verme ve iş gerekçelendirme süreçlerini anlama. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
6 Yapılan çalışmalar kapsamında koordine ve kontrollerin sağlanmasını gerçekleştirme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>Ders notları at&ouml;lye &ouml;ncesi g&uuml;ncel olarak sabis ve dersin sosyal hesapları&nbsp;&uuml;zerinden paylaşılacaktır.</p>
Course Resources

Ders kaynakları ders sürecinde paylaşılacaktır.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Atölye) 25
2. Performans Görevi (Atölye) 25
3. Performans Görevi (Atölye) 25
4. Performans Görevi (Atölye) 25
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Performans Görevi (Atölye) 4 6 24
Final 1 4 4
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6