Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Farkli Metin Çevirileri I AMT 443 7 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İLYAS ÖZTÜRK
Course Lecturers
Course Assistants

------

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

a.Farklı metinleri yapılarına göre  sınıflandırmak ve özelliklerini tespit etmek,

b.Farklı metin çevirilerinin aktarılmasınd ki parametreleri tanımak,

c.Farklı metinler üzerinde somut çeviri uygulamaları yaapmak

d. Farklı metin çevirilerinde değişen parametreler

e.Farklı metin çevirilerinde  kültürlere bağlı değişkenlikler ve çeviri zorluklarının tanınması ve olası astratejiler oluşturmak

 

Course Content

1. Farklı metinler tespit etmek

2.Farklı metin çeviri çalıaşmaları yapmak

3.Farklı metin çevirilerinde .ortaya çıkan kültür farklılıklarını tespit etmek

4. Bu ögeleri çeviri eylemine dahil etmek

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
12 Farklı alanlardan seçilen metinlerin çevirisi ve bu arada ortaya çıkan çeviri sorunlarının analizi ve çözümü öğrenccilerin ayrıca sseçtikleri metinlerle çeviri hazırlıkları yapmaları istenir.
Resources
Course Notes <p> Farklı metinler ve ders notları</p>
Course Resources

R.Koch / U.Koch :Textsammlung     Max Rein verlag  Mannheim

   (  Farklı alaanlardan örnek metinler (Tıp,Hukuk,Sosoyoloji,Teknik, Bilişim vs...)          

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 50
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 5 50
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 5 5
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5