Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Medya Çevirisi AMT 442 8 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYSEL NURSEN DURDAĞI
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYSEL NURSEN DURDAĞI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bilgi akışının zaman akışıyla yarıştığı günümüzde, gittikçe artan görsel, işitsel medyanın bu akışı sağlıklı, güvenilir ve bilgi kirliliğine neden olmadan karşılayabilmesi çeviri olmadan gerçekleşemez. Medyanın görsel işitsel içerikleriyle yoğun ve hızlı çeviri, buluşması: Çevirmenin eylemdeki rolü, konumu, yapabilecekleri, yöntemi, sistemi diğer tüm bileşenleriyle buluşturma, değerlendirme, uygulamaya geçirme

Course Content

Görsel işitsel medyanın hangi birimlerinde, ne sıklık ve yoğunlukta (nicelik-nitelik) çeviri ve çevirmene ihtiyaç duyulduğunun saptanması ardından, bilgisayar destekli çeviri ve insan çevirisinin bir birini tamamladığı işleyiş ve uygulamalar üzerinden alan çevirilerini inceleme, yön verme, şekillendirme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>G&ouml;rsel İşitsel t&uuml;m medya</p>
Course Resources

Medya

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5