Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kontrol-Okuma-Düzeltme AMT 441 7 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYSEL NURSEN DURDAĞI
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYSEL NURSEN DURDAĞI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Çeviribilim çatısı altında gelişen yeni bir uzam olma yolundaki kontrol okuma ile ilgili farkındalık yaratma. Hangi metinlere, nasıl uygulanacağı konusunda araştırmalar, saptamalar, değerlendirmeler ve çeviri türü, metin, dil, kültür ve tüm diğer parametreler bakımından standartlarını oluşturma, altyapı çalışması.

Course Content

Değişen dünya ve değişen çeviri koşulları, kuram ve yöntemleriyle bağlantılı yeni uygulamalırı edinmek, teknoloji ve yazılım desteğiyle yapılan çevirileri bu alanda olmazsa olmaz olan insan faktörüyle buluşturmak ve bilincin üstünlüğüyle çeviri metinler son şeklini vermek.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>Alana y&ouml;nelik yapılan &ccedil;alışmalardan toplanan g&ouml;rsel işitsel, internet ve yazılım ortamından notlar.</p>
Course Resources

Nubuto, SDL ve XTM, TM, Translater, Beluka vs. tüm internet uzantılı çeviri siteleri

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Sözlü Sınav 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5