Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Interaktif Almanca I AMT 231 3 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ ŞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Almanca kelime haznesinin ve Almanca konuşma becerisinin geliştirilmesi

Course Content

Multimedyal kaynaklar ve interaktif çalışmalarla, çeşitli ve güncel konularda konuşma pratiği yapılması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çeşitli konularda kendini ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Performans Görevi,
2 Almanca Türkçe terimce oluşturur Bireysel Çalışma, Ödev,
3 Görsel ve işitsel malzemeyi çözümler Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Performans Görevi,
4 Almanca konuşma pratiğini geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
5 Kelime haznesi gelişir Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

İnternet Kaynakları, Gazeteler, Dergiler, Filmler gibi her türlü görsel ve işitsel malzemeler 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 30
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 4