Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Edimbilim ve Uygulamalari AMT 314 6 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Dilsel göstergelerin birleşim kurallarını inceleyen sözdizimle, bunların göndergelerle ilişkisini sağlayan anlam bilime karşıt olarak, bildirişim durumu içindeki konuşucuların göstergeleri kullanma becerisinin kavratılması.

Course Content

Temel Dilbilim Uygulamaları arasında yer alan Edimbilimin içeriği tüm detaylarıyla ve örnekleriyle anlatımı yer alır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Pragmatik biliminin ortaya çıkışının nedenlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Gösterim ve Gönderim arasındaki ilişkiyi kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Toplumun kullandığı dilin kullanım özelliklerini öğrenme ve bütün bunları çeviriye uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Grice’in Bildirişim Kurallarını, kendi diline uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Dil önermeleri ve dolaylı dil anlatım kurallarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Dilin kullanım yönünü ve nedenleriyle birlikte kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Edimbilime Giriş
2 Edimbilim Nedir?
3 Edimbilimin Yararları
4 Örneklem ve Sonuç
5 Gösterim ve Yinelem
6 Kişi Gösterimi/Yer Gösterimi/Zaman Gösterimi
7 Kişi Gösterimi/Yer Gösterimi/Zaman Gösterimi
8 Ara sınav
9 Örneklem ve Sonuç
10 Eylem, Konuşma ve Bildirişim
11 Örneklem ve Sonuç
12 Sözcelerde Saklı Ögeler: Sezdirim/Önvarsayım/İma
13 Sözeylem Kuramı, Yapısı ve Türleri
14 Sözeylem Kuramı, Yapısı ve Türleri
Resources
Course Notes <p> 1. Claus Ehrhardt/Hans J&uuml;rgen Heringer: Pragmatik, Wilchelm Fink Verlag, Paderborn.</p>
Course Resources

1. Hadumod Bussmann: Lexikon der Sprachwissenschaft, Kröner Verlag, Stuttgart.
2. Berke Vardar: Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Multilingual, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
2. Performans Görevi (Uygulama) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Performans Görevi (Uygulama) 2 2 4
Final 1 4 4
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6