Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Söylem Çözümlemesi AMT 313 5 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Öğrencilere anlam bilimiyle ilgili bilgi verilmesi, çeşitli anlam yöntemlerinin aktarılması ve çeviri esnasında meydana gelen anlam sorunlarının giderilmesi amaç edinilmektedir.

Course Content

Anlamın tanımı, ifade ve anlam arasındaki ilişki, sözcüklerin kullanımı ve anlamı, anlam alanları, anlam ve tümce/metin/mantık ilişkisi yer alır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlam kavramını diğer alanlanlarda da uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Anlambilimin, dilbilim uygulamaları arasındaki önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Anlam kavramının temsilcilerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Anlambilimin hayatın diğer alanlarına yansımasını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Anlam kavramını tarihsel süreç içerisinde değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Anlamın Tanımı
2 İfade ve Anlam Arasındaki İlişki
3 Kavramlar, Anlam ve Sözcükler
4 Sözcüklerin Kullanımı ve Anlamı
5 Sözlüksel Anlam ve Kullanım Anlamı
6 Anlamın Özellikleri ve Tipleri
7 Anlam Alanları
8 Ara Sınav
9 Dil ve Düşünce
10 Anlam Açısından Dil ve Çevre
11 Anlamın Oluşumu
12 Anlam ve Tümce ilişkisi
13 Anlam ve Metin ilişkisi
14 Anlam ve Mantık ilişkisi
Resources
Course Notes <p> 1. Monika Schwarz/Jannette Chur: Semantik, Narr Verlag, T&uuml;bingen.<br /> 2. Heinz Vater: Einf&uuml;hrung in die Sprachwissenschaft, Wilchelm Fink Verlag, M&uuml;nchen.</p>
Course Resources

1. Hadumod Bussmann: Lexikon der Sprachwissenschaft, Kröner Verlag, Stuttgart.
2. Berke Vardar: Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Multilingual, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
2. Performans Görevi (Uygulama) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Performans Görevi (Uygulama) 2 2 4
Final 1 4 4
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6