Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Almanca I AMT 115 1 4 + 2 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi EYÜP ZENGİN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi EYÜP ZENGİN, Öğr.Gör. YURDAGÜL SEVİNÇLİ, Öğr.Gör.Dr. GÜLFİDAN AYTAŞ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Çeviri edincini destekleyici Almanca öğretimini devam ettirme ve ilerletme

Course Content

Almanca okuma, yazma dilbilgisi, dinleme ve konuşma becerilerini edinme 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Söylem-Kültür-Yapı farkındalığı kazanılır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Ödev, Portfolyo,
2 Çeviri ve yapı çözümleme ilişkisi farkındalığı edinilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Metin-Dil-Söylem-Yapı algısı aktive edilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Tarihsel - siyasi- sosyolojik değişimlerin yapıya yansımaları gözlemlenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Ödev,
5 Farklı metin türleri ve yapı ilişkisi gözlemlenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Coğrafik farklılıklar ve bireysel kazanımların yapıya etkisi gözlemlenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel Tekrar
2 Gute Reise
3 Alles neu
4 Wendepunkte
5 Arbeitswelt
6 Ara sınavı
7 Umweltfreundlich
8 Blick nach vorn
9 Beziehungskisten
10 Von Kopf bis Fuss
11 Kunststücke
12 Meteinander
13 Vom Leben ins Staedten
14 Geld Regiert die Welt
Resources
Course Notes <p> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">Ders notları, alıştırma form fotokopileri</span></p>
Course Resources

Netzwerk, Aspekte, Langenscheidt, Stilwörterbuch, Wahrig

Übungen zur deutschen Grammatik, Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 10
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Kısa Sınav 2 4 8
Final 1 5 5
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 5 5
Total Workload 180
Total Workload / 25 (Hours) 7.2
dersAKTSKredisi 6