Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hukuk Alani Çevirisi AMT 342 6 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi EYÜP ZENGİN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi EYÜP ZENGİN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Hukuk alanında çeviri için gerekli bilgileri öğrenir. Çeviri alanında çevirisine en çok ihtiyaç duyulan metinleri tanıtma, bunların analizini yapabilme becerisi kazandırma. Dili ağır olan Türkçe hukuk metinlerinin dil içi çerisini gerçekleştirmek için gerekli becerileri kazandırma. Vekaletname, Boşanma Kararı, Tanıma gibi hukuk metinlerinin Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya çeviri becerisinin kazandırılması.

Course Content

Hukuk Alanı Çevirisi dersi öğrencilerin çeşitli Kaynak dildeki Hukuk metinlerini erek dile yazılı olarak aktarma yeteneği kazanmalarını sağlayan derstir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Almanca boşanma davası metinlerini çeviri odaklı analiz eder ve bunları Türkçeye çevirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Türkçe ve Almanca boşanma kararlarının çeviri odaklı paralel metin analizini yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 CİKAYAS kapsamında düzenlenen Almanca metinleri tanır ve Türkçeye çevirisini yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Türkçe boşanma davası metinlerini çeviri odaklı analiz eder ve bunları Almancaya çevirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi (CİKAYAS)' ın süreçleri konusunda bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 CİKAYAS kapsamında düzenlenen Türkçe metinleri tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Ceza ve hukuk mahkemelerinin çalışma sistemini ana hatlarıyla bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Türkçe ve Almanca tanıma (tenfiz) kararlarının kaynak dilden erek dile çevirisini yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>T&uuml;rk ve Alman Hukuk alanına ait hukukla ilgili &ccedil;eşitli metinler, derisin &ouml;ğretim elemanının hazırladığı ders notları.</p>
Course Resources

Hukuka Giriş, Kemal Gözler; Hukuk Sözlüğü, Prof.Dr. Ejder Yılmaz; Rechtswörterbuch, Ender Ulusoy

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 6