Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Almanca-Ingilizce Metin Çevirileri II AMT 414 8 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bir dilden, başka bir dile çeviri yapabilme becerisi kazandırma.

Course Content

Almancadan İngilizceye, İngilizceden Almancaya çeviri örnekleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İngilizcenin yapısını çözümleme becerisi kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Çevirinin dil eğitimine yaptığı katkıyı tartışır. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Çevirinin günlük yaşamda önemini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Yabancı eserleri, ana diline kazandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Almancanın yapısını çözümleme becerisi kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Bir den fazla yabancı dille çeviri becerisi geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Almanca Tıbbi Metin Örneği
2 İngilizce Tıbbi Metin Örneği
3 Almanca Anekdot Örneği
4 İngilizce Anekdot Örneği
5 Almanca Hukuk Metni Örneği
6 İngilizce Hukuk Metni Örneği
7 Almanca Hikaye Metni Örneği
8 Arasınav
9 İngilizce Hikaye Metni Örneği
10 Almanca Güncel Edebi Metin Örneği
11 İngilizce Güncel Edebi Metin Örneği
12 Almanca Bilimsel Metin Örneği
13 İngilizce Bilimsel Metin Örneği
14 Karşılaştırmalı Örnekler
Resources
Course Notes <p> &Ccedil;eşitli kaynaklardan oluşturulmuş metinler</p>
Course Resources

Almanca-İngilizce Sözlük

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
2. Performans Görevi (Uygulama) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Performans Görevi (Uygulama) 2 2 4
Final 1 4 4
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5