Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çeviri Uygulamalari I AMT 117 1 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN,
Course Assistants Arş. Gör. Türkan ÖZTÜRK
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Öğrencinin birinci sınıftan itibaren;
1) mesleğinin uygulama kısmına yönelik genel görünüm kazanmasını sağlamak.
2) ilerleyen dönemlerdeki uygulama derslerine yönelik hazırlık elde etmek.
3) ilerleyen dönemlerdeki teorik çeviri(bilim) ders ve konularını pratikle ilişkilendirmesine yardımcı olmak.
4) dil edincini geliştirmek: a) yabancı dil, b) anadil.
5) temel seviyede bilgisayar destekli araçları kullanmayı öğrenmek ve geliştirmek.
Course Content 1) Hemen her alan ve konudan Almanca-Türkçe dil çiftinde çeviri uygulaması yapmak.
2) Bilgisayar araçlarını kullanarak Terimce, Sözlükçe hazırlamak ve yönetmek.
3) Koşut metin kullanmak ve arşivi oluşturmak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Metin türlerine, çeviri görevlerine göre çeviri yaklaşımları geliştirmeyi öğrenmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Çeviri amaçlı teknik araçları kullanmayı temel seviyede öğrenmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Koşut metin arşivi yaratmayı ve arşivlemeyi öğrenmek, çeviri amaçlı kullanmayı deneyimlemek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Temel bilgisayar bilgileri kazanmak. Çeviri amaçlı teknik araçları kullanma konusunda kısa yolları öğrenmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Karşılaştırmalı çalışmalar sayesinde çeviride mutlakiyetçi tavırlardan kaçınmayı ve işlevselci yaklaşmayı öğrenmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Yabancı ve anadil edinci geliştirmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Çevirmenlik mesleğinin uygulamasına yönelik genel görünüm kazanmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
8 Özgül bir işleve sahip metin yaratımı konusunda; biçim ve biçemsel olarak edinç kazanmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çeviri Uygulamaları Dersine Giriş
2 Çeviri Araçlarını Tanıma
3 Çeviri Uygulaması I, Uygulamanın Tartışılması
4 Çeviri Uygulaması II, Uygulamanın Tartışılması
5 Çeviri Uygulaması III, Uygulamanın Tartışılması
6 Çeviri Uygulaması IV, Uygulamanın Tartışılması
7 Çeviri Uygulaması V, Uygulamanın Tartışılması
8 Ara sınav
9 Çeviri Uygulaması VI, Uygulamanın Tartışılması
10 Çeviri Uygulaması VII, Uygulamanın Tartışılması
11 Çeviri Uygulaması VIII, Uygulamanın Tartışılması
12 Çeviri Uygulaması IX, Uygulamanın Tartışılması
13 Çeviri Uygulaması X, Uygulamanın Tartışılması
14 Çeviri Uygulaması XI, Uygulamanın Tartışılması
Resources
Course Notes Fotokopiye bırakılmaktadır.
Course Resources Ders notları SABİS ve Sosyal Paylaşım ağları üzerinden haftalık olarak paylaşılmaktadır.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 35
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
2. Performans Görevi (Uygulama) 10
3. Performans Görevi (Uygulama) 10
4. Performans Görevi (Uygulama) 10
1. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 4 4
Total Workload 119
Total Workload / 25 (Hours) 4.76
dersAKTSKredisi 5