Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Teknik Çeviri AMT 408 8 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Türkan ÖZTÜRK
Course Category
Course Objective Teknik Çeviri dersinde öğrencilerin çeşitli Kaynak dildeki Teknik metinleri erek dile yazılı olarak aktarma yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Course Content Teknik Çeviri dersi öğrencilerin çeşitli Kaynak dildeki Teknik metinleri erek dile yazılı olarak aktarma yeteneği kazanmalarını sağlayan derstir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler yabancı dildeki teknik metinleri tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Öğrenciler anadildeki teknik metinleri tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Öğrenciler ana dildeki teknik metinlerini çeviri odaklı analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Öğrenciler Türkçe teknik metinlerini Almancaya çevirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Öğrenciler Almanca teknik metinlerini Türkçeye çevirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Öğrenciler yabancı dildeki teknik metinlerini çeviri odaklı analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Almanca buzdolabı kullanım kılavuzlarının çeviri odaklı analizi
2 Türkçe buzdolabı kullanım kılavuzlarının çeviri odaklı analizi
3 Almanca Bulaşık makinesi kullanım kılavuzlarının çeviri odaklı analizi
4 Türkçe Bulaşık makinesi kullanım kılavuzlarının çeviri odaklı analizi
5 Almanca Çamaşır makinesi kullanım kılavuzlarının çeviri odaklı analizi
6 Türkçe Çamaşır makinesi kullanım kılavuzlarının çeviri odaklı analizi
7 Çeşitli Almanca teknik metinlerinin kullanım kılavuzlarının çeviri odaklı analizi
8 Çeşitli Türkçe teknik metinlerinin kullanım kılavuzlarının çeviri odaklı analizi
9 Almanca buzdolabı kullanım kılavuzlarının Türkçeye çevirisi
10 Türkçe buzdolabı kullanım kılavuzlarının Almancaya çevirisi
11 Almanca Bulaşık makinesi kullanım kılavuzlarının Türkçeye çevirisi
12 Türkçe Bulaşık makinesi kullanım kılavuzlarının Almancaya çevirisi
13 Almanca Çamaşır makinesi kullanım kılavuzlarının Türkçeye çevirisi
14 Türkçe Çamaşır makinesi kullanım kılavuzlarının Almancaya çevirisi
Resources
Course Notes 1. Türk ve Alman Hukuk alanına ait hukukla ilgili çeşitli metinler
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 4 4
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 5