Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Rusça II. Yabanci Dil Iv DIL 432 8 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Rusça
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ELVİRA TEZEMİR
Course Lecturers Öğr.Gör. ELVİRA TEZEMİR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Rusça konuşma becerisini geliştirmek için belirlenen konularda sunum hazırlayıp yapmak
Course Content Yabancı dil konuşma becerisini geliştirmek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sözlük ve yazım kılavuzu kullanma alışkanlığını becerir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Çevresinde sık olarak kullanılan Rusça kelimelerinin Türkçe karşılıklı olarak anlatır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Rusça Dilbilgisini çeviri alanında doğru olarak kullanabilme ve çeviri yapabilmeye destek olacak şekilde detaylı olarak anlatır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Dilbilgisi kurallarının diğer derslere alt yapı oluşturması ve bu alanlarda doğru olarak kullanılmasını becerir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve anlama gibi temel yetilerde yabancı dil edinimlerini Rusça Dilbilgisi kurallarına bağlı olarak doğru bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek düzeyde becerir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Rusça Dilbilgisi kurallarına uygun olarak kendilerine yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisini kazandırma. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Evlenme Konulu sunumlar
2 Şehir Konulu sunumlar
3 Stres Konulu sunumlar
4 Hayaller Konulu sunumlar
5 Arkadaşlık Konulu sunumlar
6 Sağlık Konulu sunumlar
7 Uzay Konulu sunumlar
8 Ara Sınav
9 Meslek Konulu sunumlar
10 Besin Maddeleri Konulu sunumlar
11 Spor Konulu sunumlar
12 Bağımlılık maddeleri ile ilgili sunumlar
13 Medya Konulu sunumlar
14 Eğitim Konulu sunumlar
Resources
Course Notes Öğrencilerin hazırlayacakları sunumlar
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
Total 50
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 1 2 2
Final 1 4 4
Total Workload 122
Total Workload / 25 (Hours) 4.88
dersAKTSKredisi 5