Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ingilizce I. Yabanci Dil Vi AMT 412 8 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HALİL İBRAHİM BALKUL
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HALİL İBRAHİM BALKUL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Farklı yabancı dil sınavlarında çıkan soru türlerini çözmede beceri edinmek
Farklı türde metinler üzerinde konuşup çeviri yapabilmek
Course Content Farklı sınav türlerine ait soruların çözülmesinde beceri kazanmak
Farklı türde metinleri okuyup, yorumlamak, üzerinde konuşup, çeviri yapmak
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kelimeleri ezberlemektense cümle içinde kullanarak daha etkili bir şekilde kazanımını sağlamak Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Ödev,
2 Yabancı dili etkili bir şekilde kullanmak için,yabancı dildeki form,anlam ve fonksiyon bilgisini farklı aktiviteler yoluyla uygulayabilmek Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Performans Görevi,
3 Farklı soru tipleriyle yabancı dil bilgisini test edebilmek Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
4 İngilizce gramer bilgisini ,verilen alıştırmalarda etkili bir şekilde kullanabilmek Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav ,
5 Çeşitli metinler üzerinde çeviri yapabilmek Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme,
6 Okuduğunu anlama ve kelime bilgisi alanlarındaki bilgi düzeyinin artması Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav ,
7 Yabancı dil sınavlarındaki soru türlerini anlama ve soruları çözmede deneyim kazanma Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Çeşitli metinleri okuyup anlamak, çıkarımlar yapmak ve fikir öne sürmek Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction to the class
2 Turkish-English translation at sentence level I
3 Turkish-English translation at sentence level II
4 Turkish-English translation at sentence level III
5 QUIZ I
6 Turkish-English translation at text level I
7 Turkish-English translation at text level II
8 Ara sınav
9 Turkish-English translation at text level III
10 Turkish-English translation at text level IV
11 Turkish-English translation at text level V
12 Turkish-English translation at text level VI
13 Proof reading exercises I
14 Proof reading exercises II
Resources
Course Notes Reading For The Real World III<br>Farklı sınav türlerine ait sorulardan derlenen ders notları
Course Resources
Week Documents Description size
0 Linking_words 4.11 MB
0 con002-conjunctions 0.19 MB
0 haber metni çevirisi 0.01 MB
0 yds-yokdil-cozum-teknikleri-rehberi 1.58 MB
0 YÖKDİL Sağlık Çeviri Soru Tipi 0.68 MB
0 TÜRKÇE-İNGİLİZCE ÇEVİRİ SORULARI 0.24 MB
0 Şiir çevirisi hakkında makale 0.59 MB
0 Advanced rewrite exercises 0.01 MB
0 vocabulary review 0.02 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 5 5
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5