Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Ilişkiler Alani Çevirileri II AMT 410 8 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Türkan ÖZTÜRK
Course Category
Course Objective Uzmanlık Alan çevirilerine konu olan farklı metinlerin erek dillere aktarılması daha çok işletme ve ticaretle ilgili metinler üzerinde çalışılacak ve çeviri yapılacaktır. Bu arada ekonomi-Uzmanlık bilgileri de kazanılmış olacaktır.
Course Content Uzmanlık Alan çevirilerine konu olan farklı metinlerin erek dillere aktarılmasında özellikle ekonomi, iktisat alanlarına yönelik metinlerin Türkçeye/Almancaya aktarılırken alan bilgilerinin de kazanılması amaçlanmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farklı uzmanlık metinleri arasında ilişki kurar. Soru-Cevap, Proje / Tasarım,
2 Çeviri zorluklarını, sorunlarını her metinde analiz eder. Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav,
3 Farklı metin sorunlarını analiz eder. Grup Çalışması, Performans Görevi,
4 Öğrenci farklı uzmanlık alan metinlerini analiz eder. Grup Çalışması, Problem Çözme, Proje / Tasarım,
5 Öğrendiği metot ve teorileri çevirilerde uygular. Anlatım, Sözlü Sınav,
6 Bu metot ve teorileri çevirilerde kullanır. Bireysel Çalışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Industrieansiedlung
2 Marketing
3 Geldwesen / Banken
4 Geldwesen/Banken
5 Markwirtschaft / Wirtschaftspolitik
6 Kostenrechnung
7 Unternehmungsorganisationen / Führungstechniken
8 Ara sınav
9 Manegmenttechniken
10 Netzplantechnik
11 EDV
12 Industrie und Landwirtschaft
13 Verkehrsprobleme
14 Wiederholung
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
2. Performans Görevi (Uygulama) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Uygulama) 2 5 10
Final 1 5 5
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5