Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çeviribilim II AMT 406 8 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İLYAS ÖZTÜRK
Course Lecturers
Course Assistants

-------

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Çevirinin çeviri eyleminden "çeviribilime" geçiş sürecini irdelemek, çeviri bilimin kuramlarını, teorilerini ve süreçlerini bilimsel görüşler ışığı altında irdelemek ve öğrenmek, öğrenilen bilgilerin uygulama alanlarını tespit etmek, günümüze kadar gelen kuramcıları ve kuramları tanımak

Course Content

Çevirinin "çeviribilime" geçiş sürecini irdelemek, çeviri bilimin kuramlarını, teorilerini süreçlerini bilimsel görüşler ışığı altında irdelemek ve öğrenmek, öğrenilen bilgilerin uygulama alanlarını tespit etmek; günümüze kadar gelen kuramcıları ve kuramları tanımak ve kuramlarını irdelemek:

1.Bir çeviriyi hazırlamak süreci

2..çevirmenin  yükümlülükleri ve görevleri

3.çevirmenin uzman çevirmen olması veya olmaması sorunu

4.terminoloji çalışmaları ve çeviribilimde Terminoloji

5.uzmanalık Dili Çevirileri

6. Çeviri Prograamları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çeviri kuramlarını ve teorilerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Öğrendiği bu kuram ve teorileri çeviri ortamında uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Farklı Metin çevirilerini (erek metinleri) analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Farklı kültürlere bağlı metinlerin analizlerini yaparak çevirilere uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Çeviribilimin geçirdiği evreleri ve kuramcıları birbirleriyle karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Bu süreçte öğrendiklerini çevirilerde kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Erek ve kaynak metinleri analiz ederek çevirilerini karşılaştırır ve irdeler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 uzmanlık ve günlük dil alanları
2 (Günümüzde )Terminoloji Çalışmaları
3 Çeviri Eğitimi (Ülkemizde ve Yurt dışında)
4 Çeviri Eğitiminin Önemi ve Sınırları / Çeviri Kitapları
5 Çeviri Çerçevesinde Yabancı Dil Eğitimi
6 İki ve Tek dilli Sözlüklerin Kullanımı
7 çeviri ve kültürleştirme
8 Ara sınav
9 Çeviri metotları
10 Çeviri stratejileri
11 Çeviri Eleştirileri
12 çeviri Kuraamları ve kuramcıları
13 Terminoloji ve oluşum yolları
14 Çeviri Süreçleri
Resources
Course Notes <p>Ders kaaynaklarından yararlanmak ve&nbsp; eldeki ders notlarını yeniden&nbsp; birlikte &ccedil;&ouml;z&uuml;mlemek.</p>
Course Resources

1 İ.Öztürk :.Fachsprachlich Orientierte Übersetzungsprobleme
    SAÜ Yayınları No 21 Sakarya 1997
2. .W.Koller :Einführung in die Übersetzungswissenschaft UTB 819 Heidelberg 1992 3.Übersetzungsdidaktik- Çeviri Öğretimi SAÜ No: 17 Sakarya 1997

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 1 4 4
Ödev 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5