Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Simultan Çeviri Teknikleri I AMT 423 7 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HÜSEYİN ERSOY
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör. Sibel Okuyan
Course Category
Course Objective Simultan Çeviri Teknikleri dersinde öğrencilerin farklı alanlara ait kaynak konuşma metinleri içeriklerini eş zamanlı olarak ve farklı simultane yöntemlerle aktarma yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Course Content Simultan Çeviri Teknikleri dersinde öğrencilerin farklı alanlara ait kaynak konuşma metinleri içeriklerini eş zamanlı olarak ve farklı simultane yöntemlerle aktarma yetenekleri kazanmalarını sağlayan derstir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenci Günlük Dil kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye simultane çeviri yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Öğrenci Teknik alan kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye simultane çeviri yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Sözlü Sınav, Ödev,
3 Öğrenci tıp alanı kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye simultane çeviri yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Sözlü Sınav, Ödev,
4 Öğrenci politik ve diplomatik alanı kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye simultane çeviri yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Öğrenci ekonomi alanı kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye simultane çeviri yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Sözlü Sınav, Ödev,
6 Öğrenci spor alanı kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye simultane çeviri yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Simultan çeviride Konuşulanı not alma
2 Günlük Dil kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye Simultane Çeviri çalışması
3 Simultane Çeviri ortamı oluşturarak (Öğrencilere Konuşmacı ve Tercüman rolü vererek) Günlük Dil kategorisine ait konulardan Almancadan-Türkçeye Simultane çeviri çalışması
4 Simultane Çeviri ortamı oluşturarak (Öğrencilere Konuşmacı ve Tercüman rolü vererek) Günlük Dil kategorisine ait konulardan Almancadan-Türkçeye Simultane Çeviri çalışması
5 Teknik alan kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye Simultane Çeviri çalışması
6 Ardıl Çeviri ortamı oluşturarak (Öğrencilere Konuşmacı ve Tercüman rolü vererek) Teknik alan kategorisine ait konulardan Almancadan-Türkçeye Simultane Çeviri çalışması
7 Ekonomi alanı kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye Simultane Çeviri çalışması
8 Ardıl Çeviri ortamı oluşturarak (Öğrencilere Konuşmacı ve Tercüman rolü vererek) Ekonomi alan kategorisine ait konulardan Almancadan-Türkçeye Simultane Çeviri çalışması
9 Sağlık alanı kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye Simultane Çeviri çalışması
10 Ardıl Çeviri ortamı oluşturarak (Öğrencilere Konuşmacı ve Tercüman rolü vererek) Sağlık alanı kategorisine ait konulardan Almancadan-Türkçeye Simultane Çeviri çalışması
11 Spor alanı kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye Simultane Çeviri çalışması
12 Ardıl Çeviri ortamı oluşturarak (Öğrencilere Konuşmacı ve Tercüman rolü vererek) Spor alanı kategorisine ait konulardan Almancadan-Türkçeye Simultane Çeviri çalışması
13 Politik ve diplomatik alanı kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye Simultane Çeviri çalışması
14 Ardıl Çeviri ortamı oluşturarak (Öğrencilere Konuşmacı ve Tercüman rolü vererek) politik ve diplomatik alanı kategorisine ait konulardan Almancadan-Türkçeye Simultane Çeviri çalışması
Resources
Course Notes 1. Çeşitli Almanca görsel-işitsel materyal<br>2. Çeşitli Türkçe görsel-işitsel materyal<br>3. Handbuch Didaktik des Dolmatschens und Übersetzens, iudicium verlag, 2002 München
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 17
1. Ödev 16
2. Kısa Sınav 17
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 3 3
Final 1 4 4
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5